Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 15 december 2015

Besparingen op afvalinzameling en duurzaamheid gaan hand in hand

“De afvalbranche in Nederland loopt voorop in innovatie en voorop in de circulaire economie.” De quote is van Martijn Schimmer, Regional Manager bij AMCS, leverancier van ERP-, routeplanning en transportoptimalisatiesoftware. “We helpen met onze producten graag bij het zetten van de benodigde stappen op weg naar zelfs een circulaire maatschappij én alle flexibele manieren van afvalinzameling die daarbij passen.”

AMCS illustration_ReColour.jpgOverheden en bedrijfsleven staan in Nederland altijd vooraan als het de ontwikkeling en adoptie van innovatie betreft. De circulaire economie, een systeem dat is bedoeld om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging tegen te gaan, is daarvan een goed voorbeeld. Toch zou Schimmer nog graag een stap verder gaan, richting een circulaire samenleving. “Het is erg goed om te zien dat groeiend aantal gemeenten hierin meegaat. De transitie naar een duurzame maatschappij is ook echt nodig. Het begint bij onze kinderen die op school leren om afval te scheiden en vervolgens delen ze die ervaring met hun ouders. Het kan een begin zijn van een circulaire samenleving.”  

Ondersteuning van slimme software

Screens.jpgSoftware speelt in het realiseren van duurzaamheidsplannen een steeds grotere rol. Het is een reden waarom AMCS zich geroepen voelt om aan te geven welke mogelijkheden goede routeplanning of transportoptimalisatie bieden. En aanvullend op de achtergrond een goed back-end systeem als een ERP. “Het kunnen beschikken over de juiste inzamelingsdata is bij het inzetten van de benodigde veranderingen richting een circulaire samenleving een vereiste. Maar eerlijk gezegd maakt ik me niet al teveel zorgen over de intrede van iets als big data in afvalland. Die ontwikkeling komt al op gang en dus zijn ook processen die daarbij passen slimmer te maken. Ik merk dat er in de afvalbranche een enorme hang naar innovatie is en uiteraard helpen we daar graag bij.”

Volledig gericht op afvalinzamelbedrijven ontwikkelde AMCS een aantal specifieke softwareproducten die gezamenlijk volgens Schimmer het best als een totaaloplossing zijn te omschrijven. De diverse tools die dit pakket vormen hebben eenzelfde architectuur, waardoor de in de systemen aanwezige data zeer overzichtelijk is voor zowel de leek als de expert. Dit overzicht helpt inzamelaars ook bij het behalen van hun circulaire doelstellingen. “Ik denk dat een goede samenhang tussen softwareproducten ook de totale IT-uitgaven lager maken.” Binnen het pakket aan oplossingen werken slimme resource software en voertuigtechnologie voor de afval, recycling en grondstoffenindustrie naadloos samen. “Onze visie is dat we met deze end-to-end totaaloplossing de kritische operatie en de bedrijfsprocessen in de resource industrie ondersteunen, dus van afval tot grondstof.”

Keuzes zijn er voldoende te maken in de afvalsector. En het gebruik van techniek is er daarvan één. Hoewel AMCS een leverancier is van IT, is het geen voorstander van een ongebreideld gebruik van sensoren en dieptemeters in onder- en bovengrondse afvalcontainers. “Het doel is om slimmer te kunnen werken. Maar de voordelen moeten wel altijd opwegen tegen de investering.”

AMCS geeft al 74 gemeenten duidelijk inzicht

Tree.jpgInzicht geven in de inzamelingsprocessen is waarin de AMCS-software voorop loopt. Het is één van de redenen waarom inmiddels al 74 gemeenten hebben gekozen voor de end-to-end totaaloplossing. “We hebben geprobeerd de overzichten zo duidelijk mogelijk te maken. Voor de leek zijn ze herkenbaar dankzij de ballonnen, die hij of zij kent van Google Maps, voor de experts zijn er andere schermen met meer details beschikbaar.”

De circulaire gedachte komt voor en tijdens de implementatie van de ERP-, routeplanning- en routeoptimalisatiesoftware naar voren. Een krachtig punt van AMCS is de bijzondere aanpak. “Bij de start van het implementatieproject brengen we samen met onze klanten de bedrijfsprocessen in kaart. Dat doen we op basis van best practices. Het is een aanpak waarmee we niet alleen de te behalen doelen van onze klanten zekerstellen, maar ook de optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen.”

Besparingen tot twintig procent

Transparantie van de data, over een ophaalschema, over de vulgraad van een container of zelfs over het strategisch afvalbeleid van een gemeente, zal de bewustwording onder de bevolking vergroten. Aan die ontwikkeling wil AMCS erg graag een steentje bijdragen. “Dat kunnen we doen door dankzij onze IT de kosten van afvalinzameling te laten dalen. Er zijn besparingen tot twintig procent haalbaar, een slimme planning kan tot één van de vijf inzamelingstrucks van de weg nemen. Maar belangrijker is natuurlijk dat we met onze aanpak en data meehelpen aan het al op jonge leeftijd bewust maken van kinderen en hun ouders over hoe ze om zouden kunnen gaan met afval en het scheiden daarvan. In een snel veranderende en sterk verstedelijkte wereld zou dat pure winst betekenen. Zover zijn we nog niet, maar we dragen graag ons steentje bij.”

Meer weten over AMCS Nederland?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! november 2015 (nummer 7)