Uit de inhoud van Vakblad Afval! november 2015

De inzet van het spel: de 'milieuvergunning-light'

Voor lange vergunningprocedures bestaat soms een alternatief. Bijvoorbeeld als een afvalbedrijf kan beargumenteren dat er sprake is van een milieuneutrale wijziging.

Nu eens geen formules en berekeningen

Het op een verantwoorde manier vervoeren van afzetcontainers blijkt in de praktijk geen sinecure. Tijd voor een handreiking voor het veilig vervoer van deze containers.

World Efficiency moet zich nog bewijzen

Minder CO2-uitstoot, minder grondstoffengebruik. Dat waren de twee hoofdthema's van de eerste editie van World Efficiency, een vakbeurs en congres van Franse makelij.

It's all in the mix?

Nascheiding heeft zichzelf wel bewezen. Dat vinden twee nascheiders in ons land, Omrin en Attero. De resultaten spreken voor zich en het imago is sterk verbeterd. Bovendien lijkt de belangstelling voor de techniek onder invloed van afvalscheidingsdoelstellingen opnieuw op te laaien. Of zijn het vooral de plannen van de markt die het vuur doen aanwakkeren?

Gf-afval in het riool?

Het lijkt een mooi alternatief, vooral voor hoogbouwappartementen waar groente- en fruitafval verdwijnt in de grijze bak: voedselrestenvermalers. Voorlopig zijn ze nog bij wet verboden, maar wat zijn eigenlijk de milieuconsequenties als het gf-afval in het riool terechtkomt?

Grillige markt met kansen in verpakkingen

Het stempel dat China op de export van oud papier drukt, is aan het vervagen. Exportschommelingen hebben echter weinig invloed op de Nederlandse inzameling, die al jaren daalt. Kansen zijn er voor verwerkers in de groeiende markt van verpakkingen voor thuiswinkelen.

Remondis wil marktleider in Nederland worden

De overname van Dusseldorp is voor Remondis een grote stap. Ze krijgt daarmee een leidende positie in Oost-Nederland. Dat is nog slechts het begin. Doel is het leiderschap van de Nederlandse afvalmarkt.

Tussen circulair denken en economisch doen

De een vindt het al heel erg hard gaan, de ander niet snel genoeg. De jaarlijkse afvalconferentie gaf weer een goed beeld van de weg en de obstakels. Geld is er daar duidelijk één van.

Koplopers in de circulaire economie

Acht internationaal opererende bedrijven willen haast maken met de circulaire economie. Ze roepen de overheid op om hun voorbeeld te volgen en het Europese voorzitterschap als springplank te gebruiken. Wat doen deze koplopers zelf om hun woorden in daden om te zetten?

Online marktplaatsen in de slag met verspilling

Het internet telt steeds meer platforms voor het aanbieden van herbruikbare grondstoffen en materialen. Allemaal lijken ze erop geënt markten transparanter te maken en de circulaire economie voort te stuwen. Maar hoe goed lopen deze marktplaatsen eigenlijk?

Door de ogen van... Helene van Zutphen

Directeur Stichting Nederland Schoon

Rentmeesterschap in metaalrecycling

Als schakel tussen bedrijven met ferro en non-ferro reststromen en smelterijen gaat het de Jansen Recycling Group al jaren voor de wind. Ondanks een krimpende markt wist het bedrijf vorig jaar zelfs 25 procent meer ferro materiaal te verwerken dan in 2013. Het moreel kompas van de directie houdt het bedrijf op koers.

Besparingen op afvalinzameling en duurzaamheid gaan hand in hand

“De afvalbranche in Nederland loopt voorop in innovatie en voorop in de circulaire economie.” De quote is van Martijn Schimmer, Regional Manager bij AMCS, leverancier van ERP-, routeplanning en transportoptimalisatiesoftware. “We helpen met onze producten graag bij het zetten van de benodigde stappen op weg naar zelfs een circulaire maatschappij én alle flexibele manieren van afvalinzameling die daarbij passen.”