Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 16 oktober 2019

Industriële synergie: katalysator voor de circulaire economie

In samenwerking met haar industriële klanten en lokale overheden brengt Indaver in Nederland en Europa de circulaire economie dichterbij. Het bedrijf werkt onder andere aan de recycling van zoutzuur, hoogwaardige compost en de chemische recycling van plastic.

De Acid Recycling Plant in IJmuiden.

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn, zo stelt het Rijksbrede programma Circulaire Economie van de Nederlandse overheid ambitieus in 2016. Dit betekent dat we grondstoffen op duurzame wijze moeten winnen, efficiënt inzetten en optimaal hergebruiken met minimale impact op milieu, leefomgeving en gezondheid.

Maar ook dat er minder grondstoffen nodig zijn, omdat er efficiëntere producten en diensten zijn ontwikkeld. Eén van de strategieën om de circulaire economie te realiseren is ketensamenwerking. Als afvalbedrijf zet Indaver resoluut in op die circulaire economie in samenwerking met haar industriële klanten en lokale overheden. Hun investeringsprojecten in Nederland en Europa getuigen daarvan.

Zoutzuurrecycling

Al in 2001 bouwde Indaver een Acid Recycling Plant (de ARP-installatie) op de fabrieksterreinen van Tata Steel in IJmuiden. Tata Steel gebruikt er zoutzuur om haar staalplaten van roest te ontdoen. De installatie recyclet het vervuilde beitszuur in zuiver zoutzuur en ijzeroxide. Deze worden in gesloten kringloop geleverd aan Tata Steel die ze opnieuw in hun productieproces gebruikt. Deze industriële samenwerking vermijdt 50.000 ton CO2-uitstoot.

Hoogwaardige compost

Bio Power Alphen in Alphen aan den Rijn is de enige installatie in Zuid-Holland die groente-, fruit en tuinafval (gft) en organisch afval uit de voedingsindustrie kan vergisten én composteren. Zo wint Indaver uit het gft van nabije gemeenten vier hoogwaardige grondstoffen terug: compost, biomassa, groen gas en vloeibaar CO2 en sluit ze opnieuw een materialenkringloop.

Indaver wil 1 Mton end-of-life plastics per jaar recyclen.

Plastics2Chemicals

De strijd tegen plastics staat overal hoog op de agenda. Indaver bouwt nu ook aan een vernieuwende oplossing voor end-of-life plastics die niet meer hergebruikt kunnen worden. Indaver wil in Europa PlasticstoChemicals (P2C) installaties bouwen die de plastics afbreken in kleinere koolwaterstofketens. Deze chemische recycling zal hoogwaardige basischemicaliën opleveren voor de chemische industrie. In totaal wil Indaver een aantal installaties op strategische locaties bouwen waardoor ze op termijn 1 Mton plastics kunnen recyclen. Een echte gamechanger dus.

Edele metalen terugwinnen

Edele metalen zijn zeldzame en kostbare metalen en worden gebruikt als industriële katalysator. Het is dus ecologisch en economisch interessant om deze metalen terug te winnen. Met haar Metal Processing-installatie in Antwerpen scheidt Indaver de edele metalen van solventafval en vangt ze op in residuen die andere toepassingen krijgen. Dankzij dit vernieuwend en uniek proces creëert Indaver een belangrijk voordeel voor de Europese farmaceutische industrie.

Chloorresidu’s

In het Franse Duinkerke recyclet Indaver gechloreerd residu van de Europese PVC-industrie om zoutzuur en energie terug te winnen. Buurbedrijf en fosfaatproducent Ecophos krijgt het zoutzuur en een nabijgelegen alcoholdistilleerderij krijgt de teruggewonnen energie rechtstreeks toegeleverd.

Meer weten over Indaver Nederland B.V.?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! augustus 2019 (nummer 5)


Auteur: