Uit de inhoud van Vakblad Afval! augustus 2019

Donkere wolken pakken zich samen boven afvalverbranders

Afval dat niet wordt opgehaald, vervuild slib dat in een kanaal verdwijnt en afvalbedrijven die waarschuwen voor een nationale afvalcrisis. Door ernstige technische problemen bij AEB ontstaan in Nederland haast Italiaanse toestanden. De infrastructuur voor afvalverwerking blijkt kwetsbaarder dan gedacht. En dan kondigde de regering ook nog eens een importheffing voor buitenlands afval én een CO2-heffing aan.

Synergie uit samenwerking rond circulaire economie kan beter

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt hard gewerkt aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. De circulaire koplopers in de EU staan daarbij grotendeels voor dezelfde uitdagingen. Intensieve samenwerking in de transitie lijkt dan ook logisch. Drie Vlamingen vertellen over wat er al gebeurt en wat er nog beter kan.

'Veel lippendienst, weinig verandering'

Gaat het in België over afval- of milieubeleid, dan bepalen de gewesten. Al bijna twintig jaar is Christof Delatter actief in het Vlaamse gewest. “Het is ondenkbaar dat er op huishoudelijk afvalbeleid op Vlaams niveau iets wordt besproken of beslist zonder dat wij mee aan tafel zitten.” Het is dus duidelijk: wie wat van de Vlaamse ervaringen wil weten, moet Delatter spreken.

Renasci wil kringloop sluiten

In Oostende bouwt Renasci een pilot-installatie die huishoudelijk afval, dat nu nog in verbrandingsovens verdwijnt, gaat verwerken. Zonder dat er afval resteert. De integratie van rijpe en groene technieken die een variabel mengsel moeten verwerken, is het spannendste. Als het allemaal lukt met deze installatie van 120 kton, moet recycling van 65 procent van het Belgische huishoudelijke afval in 2030 haalbaar zijn.

"Textielketen moet op de schop om kringloop te sluiten"

De kwaliteit van het ingezamelde textiel gaat hard achteruit in Nederland, waarschuwde de Vereniging Herwinning Textiel deze zomer. Mede daardoor staan de meeste inzamelcontracten momenteel onder water. Volgens Erica van Doorn, de kersverse directeur-bestuurder van Sympany, moet het roer om. “Als er niets verandert, trekken we als inzamelaars binnen een paar jaar de deur achter ons dicht.”

Door de ogen van ... Unico van Kooten

Unico van Kooten, Europees secretaris bij Vereniging Afvalbedrijven Nederland, Brussel

'Nascheiding past bij stedelijke omgeving'

De nieuwe nascheidingsinstallatie van AVR haalt plastic- en drankverpakkingen uit het restafval van onder meer Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Ook diverse andere gemeenten kiezen voor nascheiding. Is bronscheiding op haar retour? “De keuze is aan de gemeente.”

Goed van vertrouwen

Onlangs heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die de kans op een geslaagd beroep op het zogenoemde vertrouwensbeginsel vergroot. Bij het bepalen of er sprake is van een toezegging van de overheid komt vanaf nu meer gewicht toe aan de vraag hoe de uitlating of gedraging bij een redelijk denkende burger overkomt.

Lush beloont klant voor recycling cosmeticapotjes

Cosmeticabedrijf Lush markt zich hard voor het reduceren van overtollige plastic verpakkingen. Consumenten die bij vestigingen van Lush hun lege potjes inleveren, krijgen een gezichtsmasker cadeau. In Nederland brengt 8 procent van de klanten de potjes terug, maar dat percentage moet verder omhoog, vindt Lush.

Hoe de eikenprocessierups in mijn bed belandde

Je kent het wel, een nieuwsitem dat je voor kennisgeving aanneemt, ook al komt het een jaar later in iets grotere vorm terug. Was de eikenprocessierups vooral een probleem van 'beneden de rivieren', dit jaar heeft hij ook de Randstad gevonden. Hoe de eikenprocessierups geen ver-van-mijn-bedshow is geworden.

VDK biedt oplossingen voor vuilophaling

VDK Nederland is sinds april in Belgische handen. Nieuwe eigenaar Mol Cy is marktleider in eigen land, maar ook Nederland is een belangrijke afzetmarkt.

Industriële synergie: katalysator voor de circulaire economie

In samenwerking met haar industriële klanten en lokale overheden brengt Indaver in Nederland en Europa de circulaire economie dichterbij. Het bedrijf werkt onder andere aan de recycling van zoutzuur, hoogwaardige compost en de chemische recycling van plastic.