Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 24 december 2019

Introductie Neste MY Renewable Diesel op de Nederlandse markt

Fossielvrij rijden op afval

Hergebruik is de meest milieu- en klimaatvriendelijke manier om met afval om te gaan. Het geeft minder verspilling en CO2-uitstoot dan verbranding. Maar het kan nóg beter. Namelijk de circulaire weg zèlf fossielvrij afleggen met Neste MY Renewable Diesel: een direct te gebruiken brandstof die hoofdzakelijk is gewonnen uit... afval! Het resultaat: een CO2-reductie tot 90 procent.

Overschakelen is zo gepiept: gewoon tanken en rijden met de laatste resten fossiele diesel er nog in.

Afval is een waardevolle grondstof. De weg naar hergebruik loopt van afvalbak en inzameling via sortering en recycling naar verwerking tot grondstof en product om eventueel uiteindelijk weer in de afvalbak terecht te komen. Deze circulaire weg is echter wel transportintensief. Zo doorkruist een vloot vuilniswagens elke dag het land om de vele tonnen afval gescheiden op te halen en af te leveren. En dat is dan nog maar het begin van de cyclus. Stel je nou eens voor dat een groot deel van de ‘circulaire weg’ fossielvrij zou kunnen worden afgelegd.

Fossielvrije, duurzame diesel

Neste My Renewable Diesel (HVO100) is een innovatie van het Finse Neste: erkend als een van de top-drie duurzaamste bedrijven ter wereld. Het is een volledig fossielvrije brandstof op basis van hernieuwbare grondstoffen, zoals afval, vetten en andere reststoffen. En misschien aardig om te weten: Neste’s raffinaderij op de Maasvlakte in Rotterdam is de grootste hernieuwbare biobrandstoffabriek van Europa. Neste MY Renewable Diesel is dusdanig duurzaam dat ze de CO2-uitstoot onmiddellijk en bewezen drastisch terugbrengt. En hoewel Neste MY Renewable Diesel is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, is ze qua samenstelling vergelijkbaar met haar fossiele zus. En dát maakt in de dagelijkse praktijk het echte verschil. 

Drop-in brandstof

Neste MY Renewable Diesel is namelijk een drop-in brandstof: geschikt voor alle dieselmotoren: ook die van vuilniswagens, zonder dat hier technische aanpassingen voor nodig zijn. Het is ‘Easy Switch’, wat betekent: overschakelen naar deze duurzame brandstof is zo simpel als ’s ochtends je jas aantrekken. Ze kan puur worden gebruikt of worden gemengd met gewone diesel. Overschakelen is zo gepiept: gewoon tanken en rijden met de laatste resten fossiele diesel er nog in.

Milieuwinst

Studies en tests op de wegen hebben aangetoond dat Neste MY Renewable Diesel niet alleen een CO2-reductie tot 90 procent oplevert, maar ook een vermindering van de volgende emissies:

  • 33 procent lager niveau van fijne deeltjes;
  • 9 procent minder stikstofoxiden (NOx);
  • 30 procent minder koolwaterstoffen (HC);
  • 24 procent lagere uitstoot van koolmonoxide (CO);
  • verlaagde niveaus van poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Hergebruik is de meest milieu- en klimaatvriendelijke manier om met afval om te gaan. Zeker als dit afval de grondstof is voor een fossielvrije diesel, waarmee de CO2 uitstoot van de afvalvloot per direct tot 90 procent wordt teruggebracht. Dat is pas schoon recyclen!

Meer informatie: www.nestemy.nl 


Vakblad Afval! november 2019 (nummer 7)


Auteur: