Uit de inhoud van Vakblad Afval! november 2019

“De bouw wordt niet vanzelf circulair”

De Nederlandse overheid wil dat de bouw in 2050 volledig circulair is en in 2030 voor ten minste 50 procent. Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), acht deze doelen zeer moeilijk te realiseren. Op het Recyclingsymposium, dat dit jaar in het teken staat van realiteitszin in de circulaire economie, breekt hij een lans voor realistischere doelen mét beleid dat deze doelen ook haalbaar maakt.

Vakbeurs Recycling zet in op veiligheid

Het is bijna dagelijks nieuws: branden bij afvalverwerkers. De risico's voor het bedrijfsproces, de medewerkers en omgeving zijn groot. Daarnaast wordt het steeds lastiger te voldoen aan de voorwaarden binnen een brandverzekering. Welke maatregelen kunnen worden getroffen om de veiligheid significant te verhogen? Waar liggen kansen voor verbetering?

Kamerleden willen duidelijkheid over effecten importheffing

De importheffing op brandbaar afval was na het Algemeen Overleg Circulaire Economie van 15 oktober zeker nog niet van tafel. Tot tevredenheid van de afvalbedrijven op de publieke tribune werden er echter wel de nodige kritische vragen over gesteld. Verder kwam de invoering van statiegeld op blikjes een stap dichterbij.

AEB toch voor de hoogste bieder

Na het afketsen van een overname door HVC, bereidt de gemeente Amsterdam toch een competitief verkoopproces voor AEB voor. Met de verbrandingsovens van het bedrijf gaat het ondertussen weer beter.

Financiële kopzorgen door succesvol afvalbeleid

Huishoudens in diftargemeenten betalen gemiddeld 18 procent minder aan afvalstoffenheffing. Het is dus niet zo vreemd wanneer een politicus bij het invoeren van diftar de burger naast milieuvoordelen ook financiële voordelen voorspiegelt. Goed idee? Misschien toch niet, want de diftarparadox ligt op de loer.

Stelen van de milieustraat

Soms incidenteel, soms dagelijkse praktijk. Op de milieustraat verdwijnen regelmatig producten en materialen. Meestal door inbrekers, maar soms ook door eigen medewerkers. Dat betekent niet alleen een aanzienlijke schadepost en minder inkomsten voor het bedrijf, maar ook het milieu, het vertrouwen van het publiek en de integriteit zijn in het geding.

Verplicht materialenpaspoort vooralsnog toekomstmuziek

Zoals de voedingsmiddelenindustrie verplicht is inzicht te geven in de ingrediënten van haar producten, zo moet de bouw inzicht geven in welke materialen er worden toegepast in gebouwen. Er is wat voor te zeggen, maar zo ver lijkt het nog lang niet.

Circulaire economie in de provincie

De regio is bij uitstek de plek waar het moet gebeuren met de circulaire economie. Provincies zien het vooral als hun taak om aan te haken bij het bedrijfsleven, iedereen bewust te maken en de boel te stroomlijnen. Langzamerhand wordt scherper waar ze het verschil kunnen maken.

Door de ogen van ... Gert Jan Bennink

Gert Jan Bennink, Hoofd verkoop EEW Energy from Waste, Delfzijl

Nieuwe Europese regels voor minder scheepsafval op zee

Een derde van al het afval in zee is door schepen overboord gegooid. Niet verwonderlijk dat de EU daar zo snel mogelijk een einde aan wil maken. Dankzij nieuwe regels kunnen schippers voor een vast bedrag al hun afval afgeven in een Europese haven. “Dit is een goede stap, maar het gaat om de handhaving.”

“Make pvc sexy again”

De mondiale handel in pvc kent weinig geheimen voor Besstrade-directeur Ivo Besselsen. Met bijna 45 jaar ervaring in de handel weet hij precies wie erom verlegen zit en wie er vanaf wil. Uit het verbinden van vraag en aanbod halen hij en zijn zakenpartner Huib van Gulik hun plezier. “Pvc is een prachtig materiaal. Een kat heeft negen levens, dit materiaal wel honderd.”

En nu de opbrengst

Twee edities geleden kondigde ik haar al aan: de conferentie 'Hoe voorkomen we afvalbranden?' Nu die geweest is, kan ik de balans opmaken. Conclusie: we zijn nog ver verwijderd van de optimale oplossingen, maar de start is veelbelovend. Er is een wil, dus moet er ook een weg zijn.

Meer overtreders dan overtredingen ...

Onder het mom van 'dubbel genaaid houdt beter' is bevoegd gezag steeds vaker geneigd om een last onder dwangsom of bestuursdwang meerdere malen aan verschillende (rechts)personen op te leggen. Dat leidt ook tot veel beroepszaken.

EU-stoffendatabase leidt tot grote administratieve lasten

De Nederlandse overheid gaat een aantal verplichtingen uit de gewijzigde Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen in de Nederlandse wet doorvoeren. Zo komt er een meldplicht voor bedrijven voor een nieuwe EU-database met zeer risicovolle stoffen (SVHC) in producten en productonderdelen. “Deze plicht is doorgeslagen”, vinden brancheorganisaties FME en RAI Vereniging.

Bollegraaf gelooft niet in verspilling

Bollegraaf Recycling Solutions richt zich op het sorteren van afval, wat uw afvalstroom ook is. Dankzij ruim 58 jaar ervaring ontwikkelt het bedrijf voor de industrie geavanceerde en winstgevende sorteer- en recyclingsystemen en -oplossingen voor single stream, e-waste, huishoudelijk afvalverwerking, bouw- en sloopafval, plasticrecycling en energy-from-wasteoplossingen.

Fossielvrij rijden op afval

Hergebruik is de meest milieu- en klimaatvriendelijke manier om met afval om te gaan. Het geeft minder verspilling en CO2-uitstoot dan verbranding. Maar het kan nóg beter. Namelijk de circulaire weg zèlf fossielvrij afleggen met Neste MY Renewable Diesel: een direct te gebruiken brandstof die hoofdzakelijk is gewonnen uit... afval! Het resultaat: een CO2-reductie tot 90 procent.

De energiebesparende krachtbundel

De verticale balenpers HSM V-Press 860 plus is met een perskracht van 548 kN en geruisarme energiebesparende technologie de economische en milieuvriendelijke oplossing voor het verwerken van restmaterialen.