Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 20 mei 2020

Secundair plastic - een wankel evenwicht

Van Werven recyclet een complexe mix van post-consumer harde kunststoffen. De productie van het bedrijf groeide in tien jaar explosief van 30 naar 150 kton. Na jaren van experimenteren en innoveren lijkt de weg naar circulair succes nu definitief ingeslagen.

Van Werven levert secundaire grondstoffen op specificatie van de afnemer.

Die explosieve groei …

Is onderdeel van onze strategie. We hebben het recyclen volledig onder de knie, die expertise zetten we in om onze volumes groter te maken in Europa. We hebben inmiddels zes eigen recyclinglocaties in meerdere landen en werken samen met partners verspreid in Europa. Deze partnerbedrijven zitten dicht aan de bron: het zijn inzamelaars, sorteerders of gemeenten. Tot voor kort was kunststofafval veelal een probleemstroom voor hen. Met onze oplossing is er een nieuw businessmodel ontstaan. Zij leveren de voorgesorteerde kunststoffen aan bij onze recyclinglocaties. Samen creëren we grote volumes herbruikbare grondstoffen voor een circulaire economie. Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

Goede kwaliteit is een vereiste ...

Voor maximale acceptatie van secundaire grondstoffen door de kunststofindustrie. Secundair moet primair kunnen vervangen. Van Werven levert de secundaire grondstoffen op specificatie van de afnemer. Gecontroleerd door ons eigen laboratorium en in grote volumes van een constante kwaliteit. Inmiddels wordt 95 procent van de input aan plastic afval gerecycled tot hoogwaardige eindproducten. De laatste 5 procent is economisch nog niet haalbaar, maar we verwachten dat met de juiste sturingsmaatregelen vanuit de overheid, we steeds dichter bij de 100 procent zullen komen.

Van Werven heeft inmiddels zes eigen recyclinglocaties in meerdere landen en werkt samen met partners verspreid in Europa.

De gestelde circulaire doelen …

Gaan we dus wel halen? Dat is helaas te kort door de bocht. In 2018 sloot China zijn grenzen voor onder meer plastic afval. Ineens was er meer dan voldoende plastic afval om te recyclen. Echter, in de tweede helft van vorig jaar ontstond er wederom een onbalans tussen input en output, maar nu aan de afzetkant. Amerika besloot de productie van schaliegas flink uit te breiden. Naast brandstoffen werd uit hetzelfde schaliegas ook plastic geproduceerd. Een methode die goedkoper is dan de productie van plastic uit aardolie. Het resultaat was een overaanbod en daling van de tarieven van primaire grondstoffen. Met als gevolg een flinke overstap van recyclaat weer terug naar virgin (nieuwe grondstof). En onze circulaire doelen dan? Als we die in 2030 willen halen, moeten we niet wachten met het nemen van maatregelen tot 2029. Gisteren hadden we al moeten starten. Die start begint bij een nieuwe mindset: we moeten niet alleen ons plastic afval recyclen, we moeten onze producten ook maken van recyclaat!

Meer weten over Kunststof Recycling Van Werven B.V.?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! maart 2020 (nummer 2)


Auteur: