Uit de inhoud van Vakblad Afval! maart 2020

Afvalinzameling cruciale sector in coronacrisis

Het coronavirus, ook bekend als Covid-19, houdt na Azië ook Europa en Amerika in zijn greep. Ons land is grotendeels dicht gezet, maar de afvalinzameling moet wel doorgaan. De vraag is of dat ook voor recycling moet gelden.

2020: het jaar van doen en versnellen

Op de nationale conferentie Circulaire Economie gaf het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de aanwezigen de boodschap mee dat de circulaire economie om meer gaat dan alleen recyclen. Maar ook recycling zelf blijkt niet eenvoudig te zijn.

Meewind voor Renewi aan de Amsterdamse beurs?

De tweede beursnotering van Renewi aan Euronext Amsterdam was met een gongslag op donderdag 30 januari een feit. Aandelen in de onderneming zijn sindsdien niet alleen in Britse ponden, maar ook in euro's verkrijgbaar. CEO Otto de Bont heeft er vertrouwen in dat dit het juiste moment is om naar de toekomst te kijken “zonder de ballast van het verleden constant te moeten bespreken”.

Private inzamelmarkt verschiet van kleur

Lange tijd bleef Remondis op de achtergrond in Nederland als het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval. In 2020 wordt dat anders. Echter, de inzamelmarkt voor restafval krimpt, zeker voor private partijen. Waar overheden meer en meer de samenwerking zoeken, gaan afvalbedrijven anders tegen aanbestedingen aankijken.

Nieuw actieplan moet circulaire economie 'mainstream' maken

Het nieuwe circulaire economie actieplan van de Europese Commissie moet ervoor zorgen dat de circulaire economie voor iedereen de norm wordt, en niet alleen voor de koplopers in Europa.

Meer oog voor chemische recycling

Voor de recycling van afvalplastic wordt tot nu toe voornamelijk ingezet op mechanische verwerking. Dat kan niet altijd en dan komt chemische recycling in beeld. Chemische recycling staat nog in de kinderschoenen. Bovendien is de ene techniek de andere niet.

Thermische recycling als dé oplossing voor plasticprobleem

Met industriële pyrolyse-installaties wil PyrOil over de hele wereld plasticafval verwerken tot olie. Deze gecombineerde installaties, met 250 kton verwerkingscapaciteit, kosten liefst 110 miljoen euro per stuk. Het weerhoudt ondernemer achter het bedrijf John Kuipers er niet van om groot te denken. “Overal is er plasticafval en overal wil men er vanaf.”

'Branden hebben bijgedragen aan succes RetourMatras'

Ruim tien jaar geleden startte ondernemer Nanne Fioole met de bouw van machines om matrassen te recyclen. Inmiddels beschikt zijn bedrijf RetourMatras in het Brabantse dorpje Zeeland over een derde fabriek en weldra volgt nummer vier. "Binnenkort maken we ook olie van het schuim uit matrassen."

Door de ogen van ... Hielke van den Brink

Hielke van den Brink, directeur Stichting Papier Recycling Nederland, Hoofddorp.

"Australië unieke kans voor Nederlandse afvalsector"

In Australië groeit de interesse voor een circulaire economie, maar aan een robuust afvalbeheersysteem ontbreekt het vooralsnog. Dat biedt Nederlandse afvalbedrijven met internationale ambities prachtige kansen, meent de Nederlandse ambassadeur in Australië Marion Derckx.

Evoa bij de burgerlijke rechter

In een civielrechtelijk kort geding op 24 januari 2020 heeft de voorzieningenrechter in Utrecht een vonnis uitgesproken over een afvaltransport, waarbij ook de Europese Evoa-wetgeving aan de orde kwam. Om die reden is de uitspraak interessant voor onze 'Jurisprudentie'-rubriek.

Wat leert de mens nou echt?

Zijn de laatste ontwikkelingen rond PFAS, stikstof en wellicht ook het coronavirus lessen waar we echt wat mee gaan doen, of vervallen we weer in het oude 'consunogmerende' gedrag, zodra we deze problemen hebben opgelost?

Secundair plastic - een wankel evenwicht

Van Werven recyclet een complexe mix van post-consumer harde kunststoffen. De productie van het bedrijf groeide in tien jaar explosief van 30 naar 150 kton. Na jaren van experimenteren en innoveren lijkt de weg naar circulair succes nu definitief ingeslagen.

Clean Mat Truckverhuur biedt klanten modernste techniek

Clean Mat Truckverhuur heeft onlangs een Mercedes-Benz Actros 2533 van de nieuwe generatie in gebruik genomen. Met de innovatieve Actros speelt zij in op de wensen uit de markt. Het uitgebreide pakket aan veiligheidssystemen biedt de chauffeur waardevolle ondersteuning in drukke binnensteden.