Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 18 november 2020

Oplossing voor de hoogbouw: OAT

De stad blijft trekken. Zo groeit in Amsterdam de bevolking de komende 15 jaar naar 1 miljoen inwoners. Een toename van 12,8 procent. Tegelijkertijd daalt het aantal personen per huishouden. Hierdoor blijft de behoefte aan woningen in en rond de stad groot, maar er moeten ook groen en ruimte overblijven. Hoe moet de afvalinzameling dan plaatsvinden?


Foto: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg

Als we ons kleine land niet willen volbouwen, is er voor nieuwe woningen maar één oplossing: we moeten de lucht in. In alle grote en middelgrote steden liggen er inmiddels plannen om (woon)torens te bouwen tot wel 180 meter hoog. Bij die nieuwe ontwikkelingen is afval niet het eerste agendapunt. Sterker nog, het is vaak één van de laatste dingen die we in plannen integreren. In traditionele uitleggebieden kwamen we daar nog mee weg. Met de stedelijke hoogbouw ontwikkelingen die nu op ons afkomen, kan dat echter niet langer. We wonen met te veel mensen bij elkaar. Er komt te veel afval vrij in een te klein gebied. Daarnaast ligt de nadruk steeds meer op duurzaam en circulair. Hoogwaardige reststromen betekent ook scheiden aan de bron. Steeds meer gemeenten stimuleren dat inmiddels financieel. In de hoogbouw levert dat doorgaans grote uitdagingen op.


Foto: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg

Efficiënt omgaan met dure meters

De ruimte is schaars en daarmee duur. Dat geldt voor de woningen. Dat geldt ook voor de plint waar voorzieningen, bedrijven en horeca ondergebracht worden. En publieke ruimte is schaars.
Meters reserveren voor (veel) afvalcontainers – binnen of buiten, ondergronds of bovengronds – is niet efficiënt. Zeker niet als we bedenken dat er fracties gescheiden moeten worden en er regelmatig vuilniswagens bij moeten kunnen. Binnen moeten ruimtes worden schoongemaakt en beheerd. Buiten willen we liever geen zwerfvuil, illegale bijplaatsingen of verloedering.

OAT: de uitgelezen oplossing

Er is een oplossing: het Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT). Afval wordt schoon in verschillende stromen gescheiden en automatisch afgevoerd via een buizenstelsel naar een verzamelstation dat je flexibel in (of buiten het) plan kunt integreren. Inwerpopeningen kunnen flexibel binnen of buiten worden geïntegreerd. Voorzien van een shredder is ook karton geen probleem. Het OAT werkt net als buizenpost: het is de afvalnutsvoorziening van de 21e eeuw.

Hoewel oorspronkelijk ontwikkeld voor de hygiëne en logistiek in ziekenhuizen zijn er inmiddels toepassingen van het OAT, variërend van kleine projecten met enkele honderden appartementen tot grote projecten met tienduizenden aansluitingen. Wereldwijd zamelen meer dan 1.000 systemen dagelijks vele tonnen afval in uit hoogstedelijke gebieden. Ook Nederland is er rijp voor.

Meer weten over CentralNed BV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! september 2020 (nummer 6)


Auteur: