Categorie: ingezonden | Gepubliceerd: 15 november 2021

“Cop26: Een gemiste kans!”

De uitkomst van Cop26 kon veel beter volgens Marc den Hartog van Renewi. Hij betreurt dat - ondanks enkele mooie akkoorden en beslissingen - de circulaire economie niet de boost kreeg die noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan.

Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste Nederland.
(Foto: Renewi)

Auteur: Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste Nederland bij Renewi

“Ik ben er van overtuigd dat als we een systeemverandering kunnen verwezenlijken, waarbij landen prioriteit geven aan de circulaire economie en een ecosysteem creëren waarbij afval wordt geëlimineerd, door materialen in de kringloop te houden - hergebruik, reparatie, reproductie, recycling - dit een belangrijk deel van de oplossing zou zijn. En precies daarom vind ik het heel jammer dat afvalverwerkers en recyclers geen seat at the table kregen tijdens afgelopen Klimaattop.

Voor de hand liggende oplossing

Om de klimaatverandering aan te pakken is meer nodig dan een herstel van het evenwicht van de broeikasgassen in de atmosfeer. Dat is noodzakelijk, maar niet voldoende. Uit onderzoek (Circularity Gap Report) blijkt dat meer circulariteit leidt tot een vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 39 procent en een vermindering van het gebruik van nieuwe materialen met 28 procent binnen negen jaar. Dit klinkt als een voor de hand liggende oplossing. Cop26 bood ons de kans om aan te dringen op de noodzakelijke verandering, om ons beleid te onderbouwen met toezeggingen en om te eisen dat de bouwstenen voor een circulaire economie werden gelegd. Maar daar lijkt veel van op tafel te zijn blijven liggen.

Drie pijlers

Demissionair premier Rutte, was duidelijk voor de camera’s in Rome en Glasgow afgelopen weken: ‘We moeten van blah blah blah, naar actie, actie, actie!’ willen we de global warming onder de anderhalve graad houden door op drie pijlers te focussen. Naast de schadelijke uitstoot terug te brengen tot net zero en een duurzame energietransitie te realiseren, wees hij op het belang van een circulaire economie. Maar ook op deze Klimaattop kwamen er weinig of geen stimulansen om de retoriek over circulaire economie te ondersteunen.

Pioniersrol

Ooit waren wij wereldwijd toonaangevend in ons milieubeleid. Laat ons die pioniersrol opnieuw pakken. Nederland streeft naar een volledig circulaire economie tegen 2050. Maar een ding is duidelijk: zonder drang en dwang komen we er niet. Laten we een voorbeeld nemen aan Vlarema 8, een wettelijk kader dat in Vlaanderen is gecreëerd voor onder andere een verplichte sloopopvolging met traceersysteem en de verplichting om bedrijfsafval beter te sorteren én te recycleren.

De ‘actie, actie, actie’ moet ondersteund worden door een wetgevend en regulerend kader, willen we opnieuw voorop lopen. Het bedrijfsleven zet in op een stevig duurzaam investeringsbeleid en is er klaar voor. Laten we alsjeblieft het momentum aangrijpen om een wettelijk kader voor circulariteit te creëren. Dit kader zal het bedrijfsleven de kans geven te investeren in de circulaire economie, waarbij er alleen maar winnaars zullen zijn: jij, wij en alle generaties die na ons komen op de eerste plaats.”