Categorie: Circulaire activiteiten | Gepubliceerd: 15 november 2022

Dynamisch inzamelen komt niet terug in Amsterdam

Amsterdam gaat het eerder gebruikte systeem voor dynamisch inzamelen niet opnieuw gebruiken. Het uiteindelijke doel is nu datagestuurd werken, maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

Op basis van gesprekken met betrokken medewerkers en de medezeggenschapsraad en een externe evaluatie concludeert wethouder Zita Pels dat het op dezelfde wijze doorgaan met dynamisch inzamelen geen optie is. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. De drie stadsdelen waar deze vorm van inzamelen was ingevoerd, stopten er een jaar geleden mee. Bij dynamisch inzamelen werd gebruik gemaakt van voorspellingen, op basis van weeggegevens en sensoren, om containers alleen nog te legen als ze (bijna) vol waren. In de praktijk viel de datakwaliteit echter tegen. In september kondigde Pels daarom aan werk te maken van het op orde brengen van de data

Datageïnformeerd en datagedreven

De directie Afval en Grondstoffen van de gemeente Amsterdam gaat wel verder met datageïnformeerd inzamelen. Dit betekent: werken op basis van vaste planning en vaste routes, gebruik makend van de kennis die chauffeurs hebben van een gebied. Ook wordt de vulgraad van de geleegde contaiers geregistreerd, om voor toekomstige routes de verwachte vulgraad te berekenen. Planners kunnen op basis van deze informatie routes optimaliseren, in combinatie met de gebiedskennis van chauffeurs. 

Naar verwachting heeft de gemeente drie jaar nodig om deze vorm van inzameling goed te introduceren en verbeteren. Hierbij gebruikt de gemeente Amsterdam toch nog delen van het aangeschafte pakket voor afvalbeheer. Voor de applicaties die de gemeente niet meer gaat gebruiken, wordt 0,4 miljoen euro versneld afgeschreven.

Wanneer het datageïnformeerd inzamelen goed is geïmplementeerd, kan een stap verder gezet worden naar datagedreven inzameling. Daarbij worden planners, teamleiders en chauffeurs geadviseerd over slimmere routes op basis van inzicht en overzicht vanuit het systeem. Daarvoor moet de data dus eerst op orde zijn. Wel maakt de organisatie al een start met het afhandelen en rijden op meldingen op deze wijze, "zodat wij onze prestatie richting Amsterdammers op dit vlak verbeteren", aldus Pels.

Datagestuurd is het doel

Uiteindelijk moet Amsterdam naar een datagestuurde inzameling toegroeien. Hierbij kan het systeem op basis van algoritmes routes genereren. De wethouder vindt echter dat medewerkers, planners en teamleiders altijd zelf de regie moeten behouden en moeten kunnen bepalen hoe er gereden wordt. "De gebiedskennis die de medewerkers bezitten blijven wij beschouwen als essentieel voor het rijden van de routes", schrijft de wethouder.

Deze derde stap is voorlopig echter niet aan de orde, omdat die technisch en organisatorisch nog niet haalbaar is. Eerst moet er voldoende (historische) data beschikbaar zijn en alle processen, rollen en taken goed zijn vastgelegd.