Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 08 maart 2023

Toch geen statiegeldverplichting voor limonadesiroopfles

Op kunststofflessen voor limonadesiroop hoeft geen statiegeld te zitten, ondanks dat het Besluit beheer verpakkingen hier iets anders over zegt.

De statiegeldverplichting is niet bedoeld voor limonadesiroopflessen.
Foto: Statiegeld Nederland

Moet de inspectie nu wel of niet handhaven als producenten van limonadesiropen kunststof flessen met siroop op de markt brengen zonder statiegeld? Het antwoord is: nee. Via een publicatie in de Staatscourant van 7 maart heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat handhavers hierover duidelijkheid gegeven. Naar aanleiding van een recent handhavingsverzoek kwam de vraag op tafel bij het ministerie van Heijnen. Volgens de tekst van het Besluit beheer verpakkingen zouden kunststof limonadesiroopflessen wel onder de statiegeldverplichting vallen. Dat is ongelukkig, want dit was nooit de bedoeling van de beleidsmakers en is ook nooit zo naar de branche gecommuniceerd, stelt Heijnen.

Metalen drankverpakkingen voor limonadesiropen zijn in de nota van toelichting van het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen juist expliciet uitgezonderd van statiegeld. De afweging daarbij is dat deze producten niet direct drinkbaar zijn omdat ze verdere bereiding vragen voor consumptie en daarom worden gekocht voor gebruik thuis. Dit geldt echter in gelijke mate voor de kunststof flessen, die ook vooral bij het huishoudelijk (plastic) afval terecht zullen komen en niet in het zwerfafval.

Heijnen kondigt dan ook aan dat het Besluit beheer verpakkingen wordt gewijzigd om te verduidelijken dat kunststof verpakkingen voor limonadesiropen, net als bij metalen drankverpakkingen, zijn uitgezonderd van de statiegeldverplichting omdat deze niet direct drinkbaar zijn en daarmee niet een significante bijdrage aan het zwerfafval leveren. Totdat deze wijziging van kracht is, acht ze het onwenselijk dat vanwege de onbedoeld ontstane onduidelijkheid, ondernemers die proberen zich aan de wet te houden toch geconfronteerd worden met handhavingsactiviteiten. Inspecteurs instrueert ze daarom niet te handhaven.

In haar zogenoemde aanwijzingsbesluit benadrukt de staatssecretaris nog wel even dat dat de kunststof siroopflessen wél onder de inzamelnorm van 90 procent vallen die geldt voor kunststof drankflessen.