Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 16 juni 2004

Retoursysteem grote petflessen verdwijnt

De grote petfles die nu nog tegen statiegeld ingeleverd kan worden, gaat verdwijnen.

De Volkskrant maakt melding van een overeenkomst hierover die staatssecretaris van Geel van milieu heeft getekend met de frisdrankindustrie. In de overeenkomst is geregeld dat de anderhalve-literfles, die nu nog meerdere malen wordt gebruikt, zal worden vervangen door een eenmalig exemplaar. Voorwaarde is dat deze pet-fles niet slechter is voor het milieu dan de fles die meerdere keren te gebruiken is. Van Geel heeft voor de overeenkomst, die al dateert van december 2002, eigen ambtenaren gepasseerd. Ook is de Tweede Kamer niet op de hoogte gebracht. Het ministerie bevestigt het bestaan van de overeenkomst, maar wil er niet op ingaan. Wanneer een en ander van kracht wordt is nog onduidelijk.
De controverse over de grote statiegeld pet-fles speelt al jaren, eerst in relatie tot de vervanging van glas, en nu in verband met een eenmalige verpakking. De frisdrankindustrie vindt de meermalige fles te duur, onder meer vanwege het transport van lege flessen terug naar de fabriek. Ook supermarkten hebben geregeld laten weten problemen te hebben met de benodigde opslagruimte voor de flessen.
Jaarlijks worden enkele honderden miljoenen meermalige pet-flessen verkocht. In de nu gesloten overeenkomst belooft de frisdrankindustrie de introductie van een inzamelsysteem van eenmalige, dunnere flessen. Die worden geplet en het pet-materiaal wordt hergebruikt.
Een studie uit 2001 wees uit dat een eenmalige pet-fles tweeënhalf keer meer afval geeft, zeventig procent meer energie vergt en tot vijftig procent meer broeikasgas veroorzaakt dan een meermalen te gebruiken fles. Die is weliswaar twee keer zo zwaar, maar gaat tot vijfentwintig keer mee. De nu gemaakte afspraken leiden dus tot een groot nadeel voor het milieu. Om dit negatieve effect te compenseren, wil de frisdrankindustrie ook de kleinere pet-flesjes via het 'pletten & hergebruik'-systeem innemen. Van deze flesjes worden er jaarlijks tientallen miljoenen verkocht.
Een nog niet gepubliceerde studie van het onderzoeksbureau CE in Delft concludeert, volgens de Volkskrant, dat de milieunadelen van de overschakeling van de meermalige naar de eenmalige grote fles goeddeels teniet worden gedaan door hergebruik van kleine flesjes. Dit veronderstelt uiteraard wel dat alle flesjes ook ingezameld worden en niet zoals momenteel vooral als zwerfvuil eindigen.