Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 23 juni 2004

Van Geel: statiegeldsysteem petflessen blijft

Het statiegeldsysteem wordt niet afgeschaft, zo stelt staatssecretaris Van Geel (milieu) naar aanleiding van suggesties in diverse media als zou het statiegeldsysteem voor hervulbare flessen verdwijnen.

Onlangs heeft van Geel in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er op hoofdlijnen overeenstemming is met het bedrijfsleven over een alternatief voor hervulbare PET-flessen voor fris en water. In het alternatieve systeem blijft het statiegeldsysteem voor grote PET-flessen gewoon gehandhaafd. Wel wordt van hervulbare flessen overgegaan naar eenmalige flessen. Dat betekent dat de flessen niet meer opnieuw worden gevuld, maar dat het materiaal wordt hergebruikt. Daarnaast wordt er ook voor kleine PET-flesjes een inzamelsysteem opgezet. Dit is nieuw en betekent winst voor het milieu, want daardoor komen er minder kleine flesjes bij het afval terecht. De inzameling wordt gestimuleerd doordat bijvoorbeeld scholen en verenigingen geld krijgen voor de ingezamelde flessen.
Door en op kosten van het bedrijfsleven worden er eerst pilots uitgevoerd. Uitgangspunt is dat het milieu er niet op achteruit gaat, dat er meer producentenverantwoordelijkheid komt en dat de kosten van rest- en zwerfafval niet worden afgewenteld op gemeenten. Als blijkt dat aan deze uitgangspunten is voldaan, wordt het systeem per 1 januari 2006 ingevoerd. Mocht het vrijwillige inzamelsysteem voor kleine flesjes geen perspectief bieden, dan wordt een wettelijke inzamelingsplicht van kracht, met als stok achter de deur de invoering van statiegeld. Tot het einde van 2005 blijft het huidige systeem van hervulbare petflessen gehandhaafd.
Afgelopen periode hebben betrokken partijen overlegd over alternatieven voor het huidige systeem van hervulbare PET-flessen voor fris en water. Het zoeken naar alternatieven was nodig, omdat de Europese Commissie bezwaren heeft bij het huidige systeem van hervulbare PET-flessen. In december 2002 hebben de overheid en het bedrijfsleven het Convenant Verpakkingen III gesloten dat loopt tot eind 2005. Daarin staan afspraken over preventie en hergebruik van verpakkingen om het milieu te beschermen