Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 04 juni 2014

Attero haalt laatste beetje stortgas uit stortplaats Schinnen

Morgen stelt gedeputeerde Twan Beurskens officieel een gasturbine op de voormalige stortplaats Schinnen van Attero in gebruik. Deze nieuwe installatie produceert op een zeer schone manier energie uit stortplaatsen die weinig of stortgas van lage kwaliteit leveren.

Het is de eerste commerciële installatie van deze soort in de wereld. De gasturbine is van Amerikaanse makelij en is in de afgelopen maanden geplaatst op de voormalige stortplaats van Attero in het Limburgse Schinnen. In stortplaatsen ontwikkeld zich gas bij de afbraak van etensresten en ander organisch afval. Attero wint dit stortgas en maakt daaruit stroom via speciale motoren. Als stortplaatsen ouder worden, neemt de kwaliteit van het gas af en is niet meer geschikt als brandstof. Affakkelen van het gas blijft dan over als enige optie. Maar daarin komt nu verandering.

Uniek

De gasturbine die nu op de locatie Schinnen staat, kan uit een extreem lage gaskwaliteit nog stroom produceren. Daalt het methaangehalte in stortgas beneden 30 procent, dat stoppen de bestaande installaties en lukt het niet meer om er stroom van te maken. Deze nieuw ontwikkelde gasturbine draait op een methaangehalte van 1,5 procent en produceert daaruit nog stroom. Dat betekent dat er nog vele jaren energie gewonnen kan worden en dat de stortplaats van Schinnen op een zeer effectieve en efficiënte manier beheerd kan worden.

Aandacht voor milieu

Het winnen van stortgas is in de eerste plaats een milieumaatregel. Methaan, de belangrijkste component van dit gas, is een broeikasgas dat wel twintig keer zo sterk bijdraagt aan de opwarming van de aarde als CO2. De nieuwe gasturbine is stil en bovendien zijn de emissies van deze installaties zo laag, dat ze vrijwel niet traceerbaar zijn. Daarmee voldoen ze ruimschoots aan de in de vergunning gestelde eisen. De voormalige stortlocatie van Schinnen kent enkele bijzondere eigenschappen. Zo loopt onder de stortplaats een betonnen controlegang van 435 meter, waarin alle drains samenkomen die het verontreinigd water uit de stortplaats opvangen. Verder kent de locatie een valfruitboomgaard, die als foerageerplaats is aangelegd voor dassen. Dit jaar start Attero met de aanleg van de definitieve bovenafdichting van het laatste deel van de deponie.

Meer weten over Attero BV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Gerelateerde artikelen