Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 23 maart 2016

Friezen kunnen 'voorscheiden' met Sortibak

Omrin introduceert de Sortibak bij Friese gemeenten. Burgers kunnen daarmee diverse waardevolle stromen aanbieden, waarna Omrin ze nascheidt.

samen-halen-we-alles-eruit.png"Samen halen we alles eruit" is de slogan van de Sortibak-campagne.

In de Sortibak hoort het waardevolle PMD-afval (kunststof, metalen en drankenkartons) en afval dat niet apart ingeleverd kan worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om luiers, stofzuigerzakken en chipszakken: feitelijk restafval. De inhoud van de Sortibak wordt door Omrin nagescheiden zodat het PMD-afval kan worden gerecycled. Stromen waarvoor wel aparte inleverpunten bestaan, zoals glas, papier, textiel en elektronica, mogen niet in de Sortibak.

In lijn met de Sortibak krijgt de gft-container een nieuwe naam: de Biobak. Hierin mogen composteerbare stromen aangeboden worden, zoals etensresten, gft, snoeiafval en kattengrit met milieukeur.

Promotie

Om het omturnen van de restafvalcontainer in Sortibak meer bekendheid te geven, laten Friese wethouders met een selfie zien dat ze meedoen. Doel van de Sortibak is het verminderen van huishoudelijk afval. Nu gooit iedere Fries ongeveer 200 kilo per jaar weg, het streven is om dit terug te brengen naar 100 kilo in 2020.