Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 08 november 2017

Attero: "Laat investeringen in CO2-besparing renderen"

Attero is blij met het regeerakkoord, dat volgens het bedrijf flink aan de slag gaat met klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd benadrukt het dat de afvalsector al veel heeft gedaan aan CO2-besparing.

"De afvalsector draagt nu al meer bij aan de reductie van broeikasgassen dan menigeen weet", stelt Attero in een reactie op het regeerakkoord van vorige maand. Nederland wil in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoten. De Nederlandse afvalsector zou volgens Attero daarvan nu al 43 procent voor haar rekening nemen. Zo is de CO2-uitstoot in de afvalsector sinds 1990 al met 79 procent afgenomen. "Dat de totale Nederlandse prestatie achter blijft, komt helaas door extra emissies uit andere sectoren."

Nu vindt de afvalverwerker het vooral belangrijk dat met wetgeving goed gedrag ook werkelijk wordt beloond en investeringen in CO2-besparende maatregelen renderen. Met een goede SDE+-regeling is er bijvoorbeeld potentie om te investeren in CO2-afvang bij afvalenergiecentrales. Met aanvullend beleid zouden afvalenergiecentrales ook versneld de warmteleveranties van producenten van fossiele warmte, zoals kolencentrales, kunnen overnemen.

Meer weten over Attero BV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website