Categorie: aanbestedingen | Gepubliceerd: 09 februari 2018

Den Ouden exploiteert composteerinrichting Oosterhout

De komende tien jaar exploiteert de Den Ouden Groep uit Schijndel compostering De Hillen in Oosterhout. Dit moet de rentabiliteit van de locatie ten goede komen.

composteerinrichting De Hillen in Oosterhout.jpgComposteerinrichting De Hillen in Oosterhout.
Foto: Den Ouden Groep

Dat is de uitkomst van een aanbesteding van de gemeente.  In december 2016 besloot het college de exploitatie van de composteerinrichting uit te besteden. Aanleiding waren structurele financiële verliezen in de exploitatie die binnen de mogelijkheden en taak van de gemeente niet waren op te lossen. De afgelopen maanden heeft de aanbesteding plaatsgevonden, waarbij een aantal zaken centraal stonden:

  • Een gunstig storttarief voor de afvoer van groenafval om financieel voordeel te behalen ten opzichte van de voorgaande situatie;
  • compostproductie in Oosterhout gegarandeerd met compostacties voor burgers;
  • een partnerschap in het realiseren van de duurzaamheidsagenda van de gemeente.

 

De uitkomst van de aanbesteden leidt tot een jaarlijkse minimale ombuiging van zo’n 83.000 euro. Eenmalig ontvangt de gemeente 125.000 euro voor de overname van het op de composteerinrichting aanwezige materiaal en materieel. Het contract met Den Ouden kan verlengd worden tot vijftien en twintig jaar. Met de overname zijn geen medewerkers gemoeid.

Plannen

Composteerinrichting De Hillen heeft een oppervlakte van ongeveer 1,70 hectare. De gemeente gebruikte slechts 50 tot 60 procent van de capaciteit, waardoor zij de locatie niet optimaal benutte met haar eigen groenafvalstromen. Volgnes Den Ouden heeft het bedrijf een bredere klantenkring waardoor zij de bezettingsgraad van de locatie naar 100 procent kan brengen. Daarnaast denkt Den Ouden door haar productassortiment meer toegevoegde waarde te creëren met het produceren van hoogwaardige eindproducten. In totaal wordt er straks zo'n 25 kton aan groene reststromen verwerkt.

Het bedrijf heeft een aantal plannen met de locatie. De benodigde energie zal bijvoorbeeld voor een groot deel uit groene energie gaan bestaan. In 2025 wil Den Ouden de locatie helemaal energie neutraal hebben. Het bedrijf gaat bovendien de productieprocessen optimaliseren, om een zo hoog mogelijk rendement te halen uit de groene afvalstromen.

Locatie Midden-Brabant

Bij Den Ouden werken ongeveer 200 medewerkers. Het familiebedrijf heeft twaalf composteerinrichtingen in beheer waar jaarlijks ruim 450 kton groenafval wordt ingenomen dat afkomstig is van gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, bedrijven en particulieren. De nieuwe locatie gaat Den Ouden locatie Midden-Brabant heten.

Meer weten over Den Ouden Groenrecyling BV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website