Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 28 juni 2018

Eerste QuickScan KIDV bij Remia

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft voor het eerst een QuickScan Duurzaam Verpakken uitgevoerd op het verpakkingsportfolio van een grote onderneming. De eer was aan Remia.

Met de QuickScan brengen verpakkingskundigen van het KIDV de kansen en prioriteiten voor verduurzaming en circulariteit van verpakkingen in kaart, waarbij rekening wordt gehouden met het bedrijfsbeleid en de merkstrategie. Bij Remia werden tien producten met hun verpakkingen onder de loep genomen. Het KIDV gaf daarbij verbeterpunten om de verpakkingen te verduurzamen.

Bij de QuickScan waren onder meer medewerkers van de afdelingen marketing, inkoop, kwaliteit en productontwikkeling van Remia aanwezig. Volgens het KIDV is een dergelijke multidisciplinaire aanwezigheid belangrijk, omdat verschillende functies anders naar een product kijken. Het KIDV wil de QuickScan ook bij andere bedrijven inzetten.