Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 30 juli 2018

Spuihaven prima kweekvijver voor 'afvalhaai'

Een proef met de WasteShark in de Spuihaven in Dordrecht is een succes. De waterdrone maakt het water zo goed schoon dat een aannemer betrokken bij de proef de haai heeft gekocht en hem voorlopig in de Spuihaven laat rondzwemmen.

Aannemer Krinkels zet de WasteShark elke maandag in om (plastic) afval uit de Spuihaven te verzamelen. Voordeel van het werken met een op afstand bestuurbare waterdrone is dat er geen bootje met bemanning nodig is om het water schoon te houden. Tot voor kort waren twee mensen een dag(deel) per week aan het werk om het afval op te vissen uit de Spuihaven.

Dankzij een camera op de drone kan de bestuurder vanaf de kant zien wat de afvalhaai tegenkomt op zijn route en wat hij verzamelt. Er waren soms wat hindernissen te nemen. Zo vond de WasteShark obstakels als riet, leliebladen en bruggetjes op zijn pad. Door de drone steeds bij te stellen en aan te passen werden deze hindernissen overwonnen.

Opbrengst

De oogst aan afval was vergelijkbaar met de opbrengst van het bootje: gemiddeld drie vuilniszakken per week. De zichtbare inzet van de WasteShark lijkt bovendien een preventieve werking te hebben. De aannemer merkte dat na evenementen als Big Rivers veel minder afval in de Spuihaven dreef dan in voorgaande jaren. Ook omwonenden van de Spuihaven zijn positief over de inzet van de afvalhaai. RanMarine en Krinkels willen de drone samen doorontwikkelen en ook elders inzetten in het land inzetten.

Kunstwerk

De proef met de WasteShark was een gezamenlijk initiatief van ontwikkelaar RanMarine Technology, Krinkels, Cirkellab, waterschap Hollandse Delta en de gemeente. Het opgeviste en opgeslagen afval krijgt een tweede leven. Cirkellab en andere partijen hebben plannen om van het plastic, met de hulp van Dordtenaren, een kunstwerk te maken.