Categorie: communicatie | Gepubliceerd: 28 mei 2019

Afvalbranche onderstreept belang veilig werken

Onder de vlag van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) organiseren afval- en recyclingbedrijven van 3 tot en met 7 juni weer de Week van de Veiligheid.

Het is de tweede editie van wat een jaarlijks terugkerend evenement moet worden. De actieweek werd vorig jaar geïntroduceerd, nadat de afvalbranche enkele malen negatief in het nieuws was geweest op het gebied van veiligheid. StAA bestaat uit werkgeversvereniging WENB, werknemersorganisaties FNV Publiek Belang, CNV Connectief en HZC en brancheorganisaties Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, BRBS Recycling en BVOR.

De deelnemende bedrijven organiseren acties die veiligheid onder de aandacht brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om controle en naleving van afspraken, handhavingsacties, aanspreken op gedrag en de gevolgen van het gedrag, controle op het dragen van veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, het organiseren van toolboxen, het vertonen van een nieuwe veiligheidsfilm of het spelen van een speciaal veiligheidsspel.

Veilig of niet

“We werken veilig of we werken niet, is het motto in de sector”, stelt StAA-voorzitter Michaël van Hulst. Desondanks doen zich regelmatig ongevallen voor. “We hebben dan ook continu aandacht voor veilig en gezond werken, maar in de Week van de Veiligheid doen we daar nog een schepje bovenop.” Hij benadrukt dat veiligheid niet alleen belangrijk is op de werkvloer, maar in alle lagen in de branche. "Daarom worden directieleden vaak direct betrokken bij de activiteiten. Zij zijn immers degenen die veilig werken binnen de organisatie moeten uitdragen en het goede voorbeeld moeten geven."

Deelnemers

Aan de Week van de Veiligheid 2019 nemen in elk geval deel: ACV Groep, Afvalzorg, Attero, AVR, Circulus-Berkel, HVC, Indaver, Meerlanden, Omrin, Renewi, Sortiva, Stainkoeln, Teeuwissen, Suez, Twence en Twente Milieu. Het gaat om bedrijven die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, BVOR en BRBS Recycling.

Meer weten over BRBS Recycling?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR)?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over FNV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over CNV Connectief?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over Vereniging Afvalbedrijven?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over WENb?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website