Categorie: jurisprudentie | Gepubliceerd: 04 juli 2019

Burger hoeft dubbele containers voor de deur niet te dulden

Een verzamelplek voor minicontainers én een nieuwe ondergrondse container voor de deur, dat vindt ook de Raad van State te veel van het goede voor één huis.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van gisteren. Een inwoonster van Rijswijk had de zaak aangespannen tegen het college van B en W omdat de gemeente van plan was een of twee ondergrondse restafvalcontainers (Orac's) voor haar woning te plaatsen. Er bevindt zich al een locatie voor het aanbieden van minicontainers voor haar huis. Hier worden drie keer in de week containers aangeboden en daar ondervindt ze naar eigen zeggen al veel overlast van. Ze vreest dat die erger zal worden als er ook een of twee Orac's bijkomen. Het gaat om geur- en geluidsoverlast en overlast van zwerfafval. Omdat ze haar buren (op aanraden van de gemeente) aanspreekt op de overlast, zorgt het ook voor een verstoorde verstandhouding met haar buurtgenoten.

Bovendien zouden er twee goede alternatieve locaties voorhanden zijn, en was zij voor zij haar huis kocht in de veronderstelling dat die ook gebruikt zouden worden. Volgens de inwoonster heeft het college deze locaties zonder goede reden laten varen ten faveure van de locatie voor haar woning.

Niet uit te sluiten

Volgens het college is enige overlast van zwerfafval rondom Orac's nu eenmaal niet uit te sluiten, hoewel er wel getracht wordt die tot een minimum te beperken. Zo worden de Orac's bijvoorbeeld uitgerust met een vulgraadsensor, zodat mensen zo min mogelijk een volle container aantreffen en hun afval dan maar ernaast achterlaten.

De overlast van de minicontainers valt volgens het college "buiten het bestek van de procedure". Oftewel, dit is geen criterium waarop de locatie voor Orac's vastgesteld wordt.

Overweging

De Afdeling Bestuursrechtspraak geeft het college deels gelijk; de overlast van minicontainers staat in principe los van de aanwijzing van Orac-locaties. Maar het college had in haar beslissing wel degelijk mee moeten nemen dat de bewoonster al een aanbiedplaats voor minicontainers voor de woning heeft, en dat de plaatsing van de Orac's een extra belastende factor is. De redenen die het college aanvoert om de alternatieve locaties af te wijzen, vindt de Afdeling niet overtuigend. Er zou geen sprake zijn van onveilige situaties of onacceptabele loopafstanden. De gemeente zal dus een nieuwe plek voor de ondergrondse containers moeten vinden.