Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 02 december 2019

Opties voor recycling van laminaatverpakkingen

Uit een eerste rapportage naar de verbeteropties voor alternatieven van laminaatverpakkingen blijkt dat nog een flinke weg te gaan is. Internationale samenwerking tussen alle partijen is onontbeerlijk om het project een kans van slagen te geven.

Verpakkingen met verschillende laagjes materiaal worden veel gebruikt om de kwaliteit van het product te verlengen. De chipszak is zo’n voorbeeld. De combinatie van kunststof en aluminium zorgt ervoor dat de chips licht- en luchtdicht is afgesloten en zo lang houdbaar zijn.

Jammer is alleen dat het materiaal slecht te recyclen is. Als je als fabrikant mee wil doen aan de circulaire economie en in 2025 of 2030 je verpakking recyclebaar wil hebben dan heb je zacht gezegd een uitdaging. Vandaar dat het KIDV is gaan kijken naar de alternatieven voor dergelijke verpakkingen. Uitgangspunt was dat de verpakkingen op korte of middellange termijn beschikbaar moesten zijn, zo circulair mogelijk moeten zijn en de juiste functionaliteiten moeten bieden.

Aanpassingen ontwerp

Om laminaatverpakkingen in de toekomst optimaal te kunnen recyclen, zijn aanpassingen nodig aan de ontwerpkant van verpakkingen. Het KIDV werkt hiervoor samen met Ceflex aan ontwerprichtlijnen. Ook de huidige structuur voor inzamelen, sorteren en recyclen van huishoudelijk kunststof afval moet verder worden ontwikkeld. Het KIDV pleit daarnaast voor meer internationale afstemming tussen ketenpartijen. Onder andere merkfabrikanten, retailers, grondstofproducenten, sorteerders en recyclers moeten gezamenlijk een toekomstvisie ontwikkelen hoe flexibele verpakkingen geschikt kunnen worden gemaakt voor de circulaire economie.