Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 13 februari 2020

Bedrijven ontberen regels over afvalscheiding

Slechts een op de vijf bedrijven heeft duidelijke richtlijnen over afvalscheiding. Dat zorgt voor vervuiling van recyclebare stromen.

Dat blijkt uit onderzoek van Suez, dat vandaag de 'Afvalbarometer binnen bedrijven' publiceert. Goed getimed, want deze week kwam er een aansprekend voorbeeld in het nieuws: miljoenen gescheiden ingezamelde koffiebekers van het Rijk worden verbrand, omdat ze te vervuild zijn met ander afval. Daardoor zijn ze niet meer geschikt voor recycling.

Slechts 22 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan dat hun werkgever richtlijnen heeft of communiceert over hoe afval gescheiden moet worden. Zo belanden verschillende afvalstromen, zoals pmd, koffiebekers, harde kunststoffen en gft op het werk meer dan eens in de verkeerde afvalbak. Veel werknemers stellen dat meer en betere communicatie over richtlijnen zouden helpen bij het verbeteren van het beleid omtrent het scheiden van afval bij hun bedrijf. 85 tot 90 procent van het in Nederland geproduceerde afval betreft bedrijfsafval, stelt Suez, gebaseerd op CBS-cijfers over 2016.

Opk best gescheiden

Papier en karton worden het best gescheiden: 73 procent van de bedrijven zamelt dit gescheiden in. Ook vertrouwelijke documenten (42 procent) en pmd (40 procent) worden relatief veel gescheiden binnen bedrijven. In die cijfers worden overigens ook de bedrijven die niet met deze afvalstromen te maken hebben meegenomen. Wanneer alleen gekeken wordt naar bedrijven waar de afvalstromen ook daadwerkelijk voorkomen, stijgt het aandeel bedrijven dat oud papier scheidt naar 83,1 procent. Voor vertrouwelijke documenten is dat 72,4 procent en voor glas 67,2 procent.

Koffiebekers worden door ruim 60 procent van de bedrijven gebruikt, maar slechts 42 procent blijkt ze apart in te zamelen. Piepschuim (27,1 procent) en koffiedik (19,8 procent) worden verder het minst gescheiden door bedrijven die dit afval produceren.

Bekendheid met de regels

Bij de bedrijven die afval scheiden weet 65 procent van de medewerkers (redelijk) goed hoe ze zelf het afval op het werk het beste kunnen scheiden en 57 procent weet (redelijk) goed welke soorten afval op het werk worden gescheiden. Echter niet op alle aspecten ligt de bekendheid onder medewerkers op dit niveau. 38 procent blijkt (redelijk) goed te weten wie verantwoordelijk is voor de afvalscheiding binnen het bedrijf en 31 procent wat de impact is van het afval binnen het bedrijf op het milieu. Slechts 19 procent geeft aan (redelijk) goed te weten wat er met het afval gebeurt nadat het is opgehaald bij het bedrijf. Bij grote bedrijven (>1.000 medewerkers) is men minder vaak op de hoogte van al deze zaken rondom afvalscheiding. Vijftigplussers zijn hier juist vaker (redelijk) goed van op de hoogte.

Voor de Afvalbarometer werden ruim duizend werkende Nederlanders ondervraagd.

Meer weten over SUEZ Recycling and Recovery Netherlands?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website