Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 13 maart 2020

Schiphol Trade Park wil restafval uitbannen

Milgro, Meerlanden en Nijssen Recycling gaan bedrijven op Schiphol Trade Park adviseren hoe ze hun lineaire afvalstroom circulair kunnen maken.

Schiphol Trade Park Services (STP Services) verzorgt het gebiedsmanagement van het Schiphol Trade Park. STP wil het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein in Europa zijn. Om ook op het gebied van afval een circulaire hotspot te worden is een samenwerkingsovereenkomst voor afval- en grondstoffenmanagement opgesteld. Met de ondertekening op 11 maart hebben de drie bedrijven zich verplicht om bedrijven op het park, als die dat willen, te ondersteunen naar een circulaire bedrijfsvoering. Dat doen ze onder andere door het uitvoeren van een afval- en grondstoffenscan en het digitaliseren van de processen en data rondom afvalstoffen. 

Het blijft overigens niet bij advies. Volgens Marisol Elisabeth, gebiedsmanager STP Services zal aan de bedrijven op het park ook "een bewezen aanpak aangeboden worden voor het benutten van hun grondstoffenstromen. In het verlengde daarvan kunnen zij een grondstoffenstromenstrategie en maatregelen op gebouwniveau nemen."