Categorie: europa | Gepubliceerd: 25 maart 2020

Subsidiefonds van 303 miljoen euro voor duurzame innovaties

Mkb-bedrijven die technologieën ontwikkelen om Europa te verduurzamen, kunnen beroep doen op de Green Deal call, binnen het Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Horizon 2020. Hieronder valt ook het recyclen en het voorkomen van afval.

Met de Europese Green Deal wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent wordt. Parallel aan de uitwerking van deze strategie wordt er gewerkt aan nieuwe oproepen, zogeheten calls. De Green Deal call richt zich op mkb-bedrijven die door de inzet van een nieuwe technologie een belangrijke bijdrage leveren aan deze Green Deal. Het doel van deze call is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling en de uitrol van innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van Europa.

De eerste call heeft een beschikbaar budget van 303 miljoen euro, waarbij ieder bedrijf aanspraak kan maken op maximaal 2,5 miljoen euro en een optioneel equity tot maximaal 15 miljoen euro. De Commissie heeft diverse duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld, waaraan projecten moeten voldoen. Onder deze doelstellingen valt onder meer de overgang van de huidige industrie naar een groene en/of circulaire economie, inclusief het recyclen of het voorkomen van afval.

Deze call is afgelopen zaterdag 21 maart opengegaan en sluit 19 mei. Binnen Horizon 2020 komen dit jaar nog verschillende calls met een totaalbudget van 1 miljard euro.