Categorie: verwerking | Gepubliceerd: 10 juni 2020

'Plastic chemisch recyclen niet milieuvriendelijk'

Chemisch recyclen past niet in een circulaire economie. Zelfs met de meest geavanceerde techniek wordt heel weinig afvalplastic daadwerkelijk opnieuw plastic.

Daarnaast is deze techniek vervuilend, energie-intensief en zorgt deze voor veel technische storingen. Bij de chemische recycling van plastic komen de giftige chemicaliën die in plastic zitten in het milieu terecht. Daarnaast is chemisch recyclen energie-intensief en verergert het de klimaatverandering omdat het fossiele brandstoffen gebruikt voor de productie van plastic. Ook is nog niet bewezen dat chemisch recyclen op grote schaal werkt: fabrieken worden zelfs geconfronteerd met technologische hindernissen in elke fase van het proces.

Die conclusies worden getrokken in een onderzoek van de Global Alliance for Incineration Alternatives (Gaia), dat ervoor pleit om te investeren in bewezen en verstandige  oplossingen die de volksgezondheid en een veilige leefomgeving ondersteunen. In de ogen van de milieuorganisatie loopt het probleem van de plasticvervuiling uit de hand en is de plasticindustrie van plan om de productie de komende decennia de verhogen. Hierbij ziet ze geen plek voor 'een disfunctionele en potentieel gevaarlijke techniek als chemisch recyclen'.

Afleiding

“In een samenleving  die dringend moet overgaan van een fossiele brandstofeconomie naar een circulaire economie is chemisch recyclen op zijn best een afleiding”, geeft de milieuorganisatie aan. “Veel meer volwassen en haalbare oplossingen zijn te vinden in afvalloze strategieën, die zijn gericht op het verminderen van de productie en het gebruik van plastic.”