Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 19 april 2021

Rotterdammers genereren 7 procent meer restafval

De hoeveelheid restafval die Rotterdammers in 2020 produceerden steeg door de coronapandemie. Het scheidingspercentage nam heel gering toe.

De Erasmusbrug in Rotterdam.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage Grondstoffennota. Thuiswerken en langere perioden waarin scholen, horeca en winkels dicht waren, zorgden ervoor dat de hoeveelheid restafval steeg  van 276 kilo per inwoner in 2019 naar 296 kilo in 2020. Ook waren er meer afspraken voor het ophalen van grofvuil en de inzameling op de milieuparken, werd meer gft ingezameld in wijken met gft-containers en kwam er meer opk binnen. Het totaal aan ingezameld afval was in 2020 462 kilo per inwoner. Dat is een stijging van ruim 8 procent tegenover 2019 (426 kilo).

In 2020 werd 166 kilo afval per inwoner gescheiden aangeboden. Dat is 15 kilo (10 procent) per inwoner meer dan in 2019, maar omdat de totale hoeveelheid restafval per jaar ook steeg, is het scheidingspercentage met slechts 0,6 procent toegenomen tot 36 procent.

Nascheiding

In 2020 is de gemeente verder volledig overgegaan op het nascheiden van al het Rotterdamse restmateriaal bij AVR. Dit leverde zo’n 11,5 kton aan drankpakken, 3D plastic (zoals flacons) en plasticfolies op. Daarvan was een kleine 8 kton geschikt voor recycling en andere toepassingen in de markt. Omdat in 2020 de vraag naar gerecycled kunststof terugliep staat een deel van de materialen (96 ton 3D-plastics) op voorraad voor hergebruik in de toekomst.

Terugdringen restafval

De gemeente wil dat er in 2022 per inwoner nog 249 kilogram restafval wordt weggegooid, en in 2050 moet de gehele afvalstroom circulair worden. Dat betekent 0 kilo restafval per inwoner per jaar. Nu zit er nog veel glas, papier, karton en textiel in het restafval. Verder wordt er nog veel afval aangetroffen dat ingeleverd kan worden op een milieupark of kringloopwinkel, of via een grofvuilafspraak opgehaald kan worden. Bijvoorbeeld kleine, elektrische apparaten, hout, harde plastic spullen en piepschuim.

Om het Rotterdammers makkelijker te maken hun afval te scheiden, komen er de komende jaren meer glascontainers en sorteerstraten bij. Verder kunnen vanaf dit jaar bewoners van hoogbouw in Hoek van Holland, Blijdorp, Pernis en een deel van Prins Alexander ook gfe scheiden in wijkcontainers. Begin 2022 krijgen bewoners in Kralingen en Groot IJsselmonde een huiscontainer voor afval van gft. Daarnaast wil de gemeente bewoners meer informeren over het belang van afval scheiden.

Meer weten over Gemeente Rotterdam?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website