Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 23 april 2021

Twence ziet beperkte impact over 2020 door pandemie

De afvalverwerkingstarieven van Twence gaan wel omhoog, maar deels niet zo hard als de verwachting was. Daarnaast laat het afvalbedrijf weten dat de impact van de coronapandemie over 2020 beperkt is gebleven.

Voor de aandeelhoudende gemeenten van Twence waren de stijgende afvalverwerkingstarieven een heet hangijzer. Eerder deze maand hadden onder meer de gemeenten Rijssen-Holten en Almelo hun ongenoegen geuit over het feit dat Twence de tarieven tot 70 procent wil verhogen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering, die gisteren (22 april) plaatsvond, bleek een meerderheid van de gemeenten tegen de voorgestelde verwerkingstarieven van grof huishoudelijk afval en pmd te zijn, deze tarieven gaan nog steeds omhoog maar minder hard dan voorgesteld. De tariefsverhogingen van restafval en gft gaan wel door. Twence laat weten dat de stijging niet hoger is dan de kostprijs.

In de vergadering werd ook duidelijk dat Twence over 2020 een netto-omzet heeft geboekt van 115,2 miljoen euro, met een positief resultaat (na belastingen) van 10,8 miljoen euro. Dit is lager dan in 2019, toen ging het om een netto-omzet van 116,8 miljoen euro en een resultaat na belastingen van 11,8 miljoen euro. Het afvalbedrijf wijt dit aan de invloeden van de coronapandemie, maar geeft ook aan dat de impact van dit virus beperkt is gebleven.

Afvalcijfers

Door de pandemie was de samenstelling van het afval in 2020 anders: er is minder bedrijfsafval geleverd en meer huishoudelijk afval geleverd. In totaal ontving Twence 902 kton afval en biomassa, minder dan de 928 kton in 2019. Deze hoeveelheid bestond uit 586 kton brandbaar afval en 95 kton sorteerbaar afval. De rest was biomassa voor thermische reiniging, compostering en vergisting en brandstofproductie. Van biomassa maakte Twence 34.400 ton compost en 15.300 ton biobrandstof. Daarnaast zorgde het bedrijf voor 688 GWh aan stoom en warmte (goed voor 62.500 huishoudens) en 370 GWh elektriciteit (goed voor 135.800 huishoudens).

In het voorwoord van het financieel jaarverslag laat algemeen directeur Marc Kapteijn weten vol vertrouwen naar 2021 te kijken, om alles waar Twence het afgelopen jaar voor heeft gezorgd om te zetten in resultaten. Hij doelt hierbij onder meer op de mestverwaardingsinstallatie, het verder vorm geven aan de CO2-afvang en de ingebruikname van de nieuwe installatie voor composteren en vergisten medio dit jaar. Deze installatie was in 2019 afgebrand.