Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 30 april 2021

Nen lanceert normcommissie 'Plastics in het milieu'

Nationaal en internationaal zijn nog weinig normalisatiestandaarden opgesteld, specifiek voor plastics in het milieu. De nieuwe normsubcommissie 'Plastics in het milieu' moet hieraan bijdragen.

Volgens het Nederlandse normalisatie-instituut Nen bestaat er op dit moment nog geen eenduidige gestandaardiseerde methode voor het bepalen van plastics in het milieu. Op Europees (EN) en mondiaal (ISO) normalisatieniveau gaat het vooral om verkennende onderzoeksdocumenten, terwijl er wel eenduidige afspraken nodig zijn om te komen tot definities, eenheden en methoden om het probleem van plastics in het milieu inzichtelijk te maken.

De oprichting van de normsubcommissie ‘Plastics in het milieu’ moet hieraan gaan bijdragen. De lancering van deze subcommissie, die onder de Nen-normcommissie ‘Milieukwaliteit’ valt, vond gisteren (29 april) plaats tijdens een webinar van de Nen. Veel staat nog in de kinderschoenen, zo bleek: officieel staan de naam van de commissie, de scope en het werkpakket nog niet vast. Dit zijn agendapunten voor de eerste vergadering, liet de Nen weten.

De subcommissie is geschikt voor alle betrokken partijen. Door hieraan deel te nemen hebben deelnemende partijen niet alleen de mogelijkheid om hun inbreng te leveren aan de Nederlandse normalisatiestandaarden, maar ook om te stemmen over en commentaar te leveren op Europese en mondiale normalisatieafspraken.

EU-project

VU-onderzoeker Jacob de Boer liet tijdens zijn presentatie in het webinar weten dat op EU-niveau sinds november 2020 het project ‘Euroqcharm’ plaatsvindt. Dit project heeft als doel om methoden te standaardiseren om vervuiling van macro-, micro- en nanoplastics te meten en de plasticvervuiling aan te pakken. Volgens De Boer is de harmonisering van methoden van analyses en monitoring van plastics hard nodig en bestaat er vanuit het project bereidheid om dit met de Nen-normsubcommissie te delen. “Een internationale afstemming van methoden is van groot belang”, geeft hij aan. Dit EU-project loopt tot en met oktober 2023.

Gerelateerde artikelen