Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5878 items gevonden.

Sorteren op  

Vaststelling BBT-conclusies voor afvalbehandeling

Rapport CMA over fusie EMR en WMR

Raadsvoorstel gemeente Heusden omgekeerd inzamelen

Evaluatie omgekeerd inzamelen gemeente Heusden

Voortgangsrapportage 2017 Veiligheid voorop

Rapport RVO: Publiek gefinancierd energieonderzoek 2017

Kamervragen van PvdD-Kamerlid Wassenberg over meer afval naar stortplaats

Duurzaamheidsverslag 2017 GP Groot

Rapport Probos: Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa

Rapport Biogas-E over productiepotentieel biomassa in Vlaanderen uit biomassareststromen

Uitspraak over overtreding Evoa bij export van vervuild plastic

Nationaal Zwerfafval Onderzoek 2017/18

Jaarverslag Reym 2017/2018

KIDV Factsheet biologisch afbreekbare kunststof verpakkingen

Beantwoording Kamervragen 'Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond'

Beantwoording Kamervragen over 'Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours'.

Uitspraak RvS over locatie orac in Alkmaar

Uitspraak RvS over locatie orac in Vlaardingen

Kamervragen van de PvdD over plastic als belangrijke bron van broeikasgas

Uitspraak over verantwoordelijkheid drugscrimineel voor bodemverontreiniging