Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 8062 items gevonden.

Sorteren op  

Zicht op chemische stoffen; sterktes en zwaktes in het Nederlandse en Europese beleid

Klimaneutrales Deutschland

BNC fiche Besluit 8e Milieuactieprogramma

BNC Fiche Methaanstrategie

Beantwoording vragen Begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat 18 november 2020

Uitspraak Raad van State over natuurvergunning EEW Energy from Waste Delfzijl

Antwoord staatssecretaris Van Veldhoven over plasticafval in Turkse berm

IRP Rapport Resource Efficiency and Climate Change

Zicht op de Afvalketen

Mission Reuse verkenning 'Weg met de wegwerpbeker?'

Rebel-onderzoek naar ongebruikt textiel

Kamerbrief over vernietiging ongebruikte goederen

VA-factsheet over kwaliteit

Reactie van de minister op het verslag schriftelijk overleg IenW-begroting 2021

Kamerbrief over uitvoering producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische- en elektronische apparaten

Manifest Stichting Open

Resultatenonderzoek Plan van Aanpak AEEA

Brief Belastingdienst over btw op facturen aan Afvalfonds

Kamerbrief over aanvullende maatregelen om groen herstel te stimuleren

Brief aan Groningse raad over inbesteding bij Omrin

  │1  2  3  9  53  404  │    Volgende