Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 7676 items gevonden.

Sorteren op  

Global E-Waste Monitor 2020

Stichting Verwijderingsfonds Financieel Overzicht 2019

Routekaart Nationale Biogrondstoffen

Rapport van de Commissie-Winter over crisis bij AEB

Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen

Technische toelichting circulaire normen verpakkingen 2020

Verkenning effect verschuiven meetpunt recycling kunststofverpakkingen

Verkenning effect verschuiven meetpunt recycling verpakkingen (niet-kunststof)

Haalbaar recyclingpercentage kunststof verpakkingsafval voor 2025

Kabinetsreactie op initiatiefnota van oliedom naar gezond verstand

Kamerbrief over voortgang Chroom-6

Update AEB vanuit gemeente Amsterdam

Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Laçin (SP) over de recycling van plastic afval

Beantwoording Kamervragen van het lid Kröger (GL) inzake De Monitor 'Staatssecretaris in haar maag met tonnen plastic'

Kamerbrief over stand van zaken acties naar aanleiding van Taskforce Herijking Afvalstoffen

Kamerbrief uitvoering motie gebruik vaste houtige biomassa voor energietoepassingen

Uitspraak rechtbank Den Haag over last onder dwangsom vliegenoverlast Suez

Gemeentebenchmark circulaire economie 2020

Motie Dik-Faber over inzet in EU voor textielinzameling en -verwerking

Motie Kröger over circulaire aanbesteden van schoenen en kleding

7676 Results  │1  2  3  9  51  384  │    Volgende