Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6733 items gevonden.

Sorteren op  

Uitspraak van Rechtbank Overijssel over fraude met biodiesel

Presentatie tijdens raadsinformatiebijeenkomst van gemeente Vught over afvalscheiding

Microplastics in drinkwater

Brief van college van Amsterdam over AEB

Jaarverslag RMN 2018

Onderzoek Duitse milieuvereniging Bund naar milieu-effect van plastickorrels in kunstgras

Vragenlijst over afvalwetgeving EU

Aanvalsplan gft en textiel

Uitspraak over illegale inzameling afval in de gemeente Cuijk

Besluit tot uitstel AO Circulaire Economie naar begin oktober

Cijfers Avantium eerste halfjaar 2019

Rectificatie bij mededeling over invoering importplafond in Staatscourant

Reactie van minister Ollongren op brief PBL over ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Uitspraak Raad van State inzake vergunning zonnepark naast groenrecycler

Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek 2018

Mededeling Verda

Position paper Kru over vervangingscijfer

Raadsbrief van 14 augustus 2019 over ontwikkelingen bij AEB

TLN-Conjunctuurbericht tweede kwartaal 2019

Uitspraak Raad van State inzake bijplaatsing door gebrek aan milieupas