Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6069 items gevonden.

Sorteren op  

Beleidskader vrachtwagenheffing

Reactie Weenk en Welink op artikel Raymond Gradus

Resultaten van het eerste halfjaar 2018/2019 Renewi

Schriftelijke beantwoording vragen naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over het belastingplan 2019

Motie van het lid Kröger voor hogere boetes voor milieucriminaliteit

Motie van het lid Kröger over leges milieuvergunningen

Motie van de leden Kröger, Lacin en Teunissen over onderzoek naar aanpak milieucriminaliteit

Notitie EC over gevolgen brexit

Oproep om de verplichting van 35 procent recycled content in frisdrankflessen tegen 2025 vast te houden

Kamerbrief: Gezamenlijke aanpak plastic zwerfafval

Reactie staatssecretaris Van Veldhoven op brief van Gemeente Dongen over Tuf Recycling

Veola: 3e kwartaal 2018

Fead: evaluatie over Evoa

Mening Fead over de evaluatie van Evoa

Kamerbrief over onderzoek blootstelling asbestvezels straalgrit

Reactie Van Veldhoven op artikel FD over duurzaam inkopen

Brief aan Kamer over onderzoeken in het kader van een vrachtwagenheffing

Rapport over administratief toezicht of Vink en Recycling Barneveld

Statement van Vink over gebruik zand in nieuwbouwwijken

Brief aan gemeente Dongen over probematiek kunstgrasrecycling