Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5354 items gevonden.

Sorteren op  

Kamerbrief met appreciatie amendement over biobrandstoffen

Wur rapport Recyclebaarheid van verpakkingen op de Nederlandse markt

Recycling - wie is echt wereldleider? Deel 2

Brief Bir aan WTO

Kamerbrief Wiebes over bij- en meestook biomassa

Uitspraak Peutevs HVC over verlening opdracht buiten aanbestedingswet om

De rol van afvalverbranding in de circulaire economie

VN resolutie Nairobi over plastic soep

Kamerbrief met reactie op rapport over fiscale vergroening en grondstoffen

Afvalcijfers Engeland over 2016/2017

Motie over in gesprek gaan met VNG over knelpunten medicijninzameling

Kamerbrief stimulering duurzame energieproductie SDE+ 2018

Motie 34775-XII-46 Dik-Faber en Van Eijs over beperking zwerfafval

Ovam, Recydata, rapportage bedrijfsafval Vlaanderen 2015

Reactie van minister Van Nieuwenhuizen op documentaire Beerput Nederland

Beantwoording vragen over het nieuwsbericht 'Brandstofzwendel scheepvaart erger dan de eiercrisis'

Uitspraak in kort geding over met asbest verontreinigd straalgrit

Besluit over duurzaamheid niet-zuivere biomassa

Position paper Bam ten behoeve van rondetafel over de toekomst van de bouw

Onderzoek naar 4 bedrijfsafvalstromen in Amsterdam Westpoort