Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 8422 items gevonden.

Sorteren op  

Uitspraak Raad van State over hoogte last onder dwangsom

Verkenning: UPV voor vloerbedekking

PLA sorting for recycling

Kunststoffen in het milieu: ontwikkeling van systematiek voor schattingen

Brief van Inspectieraad aan informateur

Brief Samen Tegen Voedselverspilling aan informateur

Onderzoek KWD-afval

Brochure 'A circular economy for plastics; Let's turn challenges into opportunities'

AVR Jaarverslag 2020

Commissie mer: FDCA-demonstratiefabriek Avantium te Delfzijl

Brief aan informateur over inzet van biomassa

Notificatie wijziging Activiteitenregeling milieubeheer

Rapport Rekenhof: 'Hoe Vlaanderen voedselverspilling en voedselverlies bestrijdt'

Inbreng schriftelijk overleg over informele Milieuraad van 23 april 2021

Uitspraak Raad van State over dwangsommen vanwege te veel opgeslagen bodemassen

Uitspraak RvS in zaak van omwonenden Rec tegen de provincie Fryslân

Staat van de Europese Unie 2021

Infographic ACR+ coronamaatregelen

The impact of the Covid-19 pandemic on municipal waste management systems

PBL-advies over het combineren van CCS- en CCU-categorieën in de SDE++

  │1  2  3  10  55  422  │    Volgende