Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 7524 items gevonden.

Sorteren op  

Protocol afvalsector: We werken veilig of niet

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kamerbrief Financieringsregeling drugsafvaldumpingen

Uitspraak Raad van State inzake bewijslast bijplaatsing in Deventer

Vergunning AEC Veolia in Heysham, Lancashire

Beslissingsdocument bij vergunning AEC Veolia in Heysham, Lancashire

Kamervragen van de leden Van der Lee en Snel over uitstel CO2-heffing

Kamervragen van het lid Van Raan over uitstel CO2-heffing

Gezamenlijk statement van NGO's over aanscherping taxonomie-verordening

Uitspraak Rechtbank Amsterdam over betaling nascheidingsinstallatie AEB

Brief van Avu aan gemeenten over afvalverwerkingscontracten vanaf 2021

Gezamenlijke verklaring over inwerkingtreding Omgevingswet

Brief van minister Ollongren (BZK) over inwerkingtreding Omgevingswet

Rapport 'Meer hergebruik en recycling van afvalhout: naar een plan van aanpak'

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

Commissie Mer: toetsingsadvies verhoging aandeel biomassa RWE-Eemshavencentrale

ILT Jaarverslag 2019

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Motie over meer ruimte voor toepassing PFAS-houdende grond in oppervlaktewater

Motie over het versneld opstellen van een definitief handelingskader voor PFAS

7524 Results  │1  2  3  9  50  377  │    Volgende