Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6198 items gevonden.

Sorteren op  

Afvalverwerking in Nederland in 2017

Onderzoek naar grondstoffen voor elektrische voertuigen

Monitoring zwerfafval RWS eerste helft 2018

Actieplan Nederland Schoon 2019

The Circularity Gap Report 2019

Brief van het IPO inzake verplichtstellen financiële zekerheid, bij insolvabiliteit van afvalbedrijven

Bevindingen quickscan financiële zekerheidstelling

Brief van het Ipo inzake quickscan financiële zekerheidstelling

Brief Van Veldhoven inzake quickscan Ipo

EU-richtlijn wegwerpplastic: definitieve compromis tekst

Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake aansprakelijkheid Eurogrit

Statiegeldsystemen in Europa

Rapport Building Value

Stappenplan EC voor duurzaamheidseisen aan batterijen

Ontwerpverslag regionale ontwikkelingscommissie onder meer over subsidiëring AEC's

Kamerbrief over stand van zaken containers MSC Zoe

Uitspraak Raad van State inzake dwangsommen voor Evoa-overtredingen

Wetenschappelijke analyse over de invloed van microplastics op milieu en maatschappij

Onderzoek relatie maandsalaris en afvalstoffenheffing 2019

Rapport PBL: Circulaire economie in kaart