Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 7143 items gevonden.

Sorteren op  

CE Delft-notitie 'Chemische recycling in het afvalbeleid'

Mook en Middelaar Concept Grondstoffenplan 2021

Schriftelijke vragen van het lid Rooderkerk inzake het ophalen van bedrijfsafval en onterechte incasso's

Spoedbericht directie AEB aan college B en W

Brief wethouder Everhardt inzake biomassacentrale AEB

Beantwoording Kamervragen over bevorderen circulair bouwen

Verslag Europese Rekenkamer: EU-maatregelen op het gebied van ecologisch ontwerp en energie-etikettering

EEA-briefing 'Construction and demolition waste: challenges and opportunities in a circular economy'

Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019

Coelo-rapport 'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020'

Brancheverduurzamingsplan out-of-home sector 2019-2022

Beoordelingsrapportage brancheplan out-of-home van het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV

Biomassa Barometer 2019

ABN-Amro sectorprognose Transport en Logistiek 2020

Presentatie samenwerking RAD Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee

Schone Lucht Akkoord

Eunomia-rapport 'The Effects of Competition on Municipal Waste Collection Performance'

Brief Rotterdamse wethouder Wijbenga over bijplaatsingen

Rapport: Plastic promises

Verslag algemeen overleg tuinbouw in Tweede Kamer (5 juni 2019)