Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 11456 items gevonden.

Sorteren op

Zienswijze college B&W Hilversum op inzameling van pmd

CE Delft: Quickscan economische effecten plastic norm

Ontwerpmotie van EP-lid Paulus

NVRD brief aan formateurs

2023 non-financial performance statement van Suez

Twence jaarverslag 2023

Kamerbrief over samenloop AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Voorjaarsnota 2024

Brief van Europese netwerken van steden en regio's aan EU

Kamerbrief over geen financiële tegemoetkoming lachgascilinderschade in afvalsector

Beantwoording Kamervragen Joost Sneller over schade door ontploffende lachgascilinders

Gezamenlijke verklaring voor een duurzame Europees CO2-beleid voor de chemische industrie

Uitspraak Hof over interpretatie prestatietoets stoomturbine Attero

Verkenning van de marktordening voor CCS

Kamerbrief bij rapport expert opinion marktordening CCS

Versterken toezicht en handhaving staalslakken

Klimaat- en energiemaatregelen Voorjaarsnota 2024

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025

Onderzoek Zero Waste Europe en ToxicoWatch naar zorgwekkende stoffen rond Rec in Harlingen

VNG position paper: De circulaire economie

Vorige  1   2   3   10   66   573  Volgende