Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5954 items gevonden.

Sorteren op  

20101208 progress report WEEE directive

Potential environmental impact of LEDs: Metallic Resources, Toxicity and Hazardous Waste Classification

Waste and Climate Change, Global Trends and Stragegy Framework, UNEP

Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke transactie milieudelicten

Bedrijfsafvalstoffen Vlaanderen productiejaar 2008

20101027 EU-aanbestedingsdocument voor afvalverwerking en transport voor gemeenten uit de regio Achterhoek

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van criteria ter bepaling wanneer bepaalde soorten metaalschroot niet langer als afval worden aangemerkt overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad

Vragen cda-raadslid A'dam over hoogte afvalstoffenheffing

20101109 commissievoorstel milieustations Hank en Werkendam

Kamerbrief VROM over zorgplicht gemeenten voor verwerking

THE EUROPEAN ENVIRONMENT STATE AND OUTLOOK 2010 MATERIAL RESOURCES AND WASTE

20101123 Besluit van 15 november 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit)

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Vaststelling van de begrotingsstaten van (VROM) (XI) voor het jaar 2011

De toekomst van de stortsector: op weg naar 2030

Het transporteren, registreren en melden van afvalstoffen

Kostenonderzoek nascheiding kunststof verpakkingen uit huishoudelijk afval (volledig rapport)

Bijlagen kostenonderzoek nascheiding kunststof verpakkingen uit huishoudelijk afval

Motie Tweede Kamer leden Jansen en Samsom over nabijheidsbeginsel (kst-32392-13)

Woonlasten eenpersoonshuishouden 2011

Woonlasten meerpersoonshuishouden 2011