Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5939 items gevonden.

Sorteren op  

Toekomstverkenning van werkgerelateerde gevaren aan het gebruik van chemische stoffen

Wrap studie naar Chinese markt voor oudpapier en plastic (2009)

Brief van Nedvang aan Begeleidingscommissie over vergoeding en rol VNG

Kamerbrief over aanbieding Lap2 na inspraak

Lap2 bijlagen met inspraak verwerkt, maar nog niet goedgekeurd

Lap2 (beleidskader) met inspraak verwerkt, maar nog niet goedgekeurd

Lap2 nota van aanpassing na inspraak

Uitwerking gevolgen van herziening aandelenstructuur Twence

Subsidie aanpak verpakkingafval en zwerfafval 2008 t/m 2012

Woonlastenmonitor 2009

De Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur

Haalbaarheidsonderzoek samenwerking reiniging Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Brief VNG en Nedvang aan minister over afspraken vergoedingen kunststof verpakkingsafval

Analyse samenstelling huishoudelijk restafval (2008)

VNG Ledenbrief over akkoord vergoeding kunststof afval

Brief ASL aan VNG over ondertekening nascheidingscontract door 22 gemeenten

Voornemen van AEB om buitenlands afval te verwerken

Rapport Unep en Fao over zwerfvuil en visgerei in oceanen

Ontwikkeling Engelse afval- en milieusector (Q2 2011)

Nota van aanpassing vierde wijziging LAP1