Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6258 items gevonden.

Sorteren op  

Met recht naar een circulaire economie

Schriftelijk overleg over motie Ouwehand

Kamerbrief hergebruik elektronica rijksoverheid

UNEP rapport over wereldwijd grondstoffenverbruik

A New Textiles Economy

Vrijstellingsregeling plantenresten en de aanvoer van nutriënten naar landbouwpercelen

VK restafval: 2030 marktanalyse

ESA verklaring: 6 Mton overschot aan restafval in VK in 2010

GreenCape-rapport over biogas uit afval

Evaluatie Schoon Belonen - RWS

Aanbieding resultaten Schoon Belonen

Kamerbrief nav onderzoek van het functioneren van het asbeststelsel

Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2016

Nota van antwoord Lap3

Overzicht wijzigingen Lap3 - Lap2

Kamerbrief Lap3

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant in zaak BioSpares

LAP3 Algemeen beleidskader

Position paper VNG ten behoeve van rondetafel over zwerfafval

Best practices tegen voedselverspilling