Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6598 items gevonden.

Sorteren op  

Brief minister Wiebes (EZ) aan Kamer over extra besparing Energieakkoord

Uitspraak Raad van State inzake verkeerd aangeboden afval Den Haag

Kamervragen van D66-Kamerlid Van Eijs over UK Plastics Pact

Raadsbrief over de voortgang van invoering diftar in Arnhem

Brief van milieuorganisaties over brandstoffen geproduceerd uit plastics

Kamervragen van 50Plus-Kamerlid Corrie van Brenk over UK Plastics Pact

IW Kurzbericht circulaire economie

Twence publieksjaarverslag 2017

Financieel jaarverslag Twence 2017

Demografische ontwikkelingen en invloed op de afvalsector

Kamervragen van PvdA-Kamerlid Van Dijk over het UK Plastics Pact

Avalex Jaarrekening 2017

Avalex Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2020-2022

Avalex Ontwerp Gewijzigde begroting 2018

Vereniging Afvalbedrijven Jaarbericht 2017

Rapportage meting kolenslakken en straalgrit

Bevindingen rapport onderzoek asbest in straalgrit

Kamerbrief ILT onderzoek naar asbest verontreinigd straalgrit

Nationale kosten klimaat- en energietransitie in 2030 - Update 2018

Antwoord staatssecretaris Van Veldhoven op vragen van Tweede-Kamerlid Dik-Faber (CU)