Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6659 items gevonden.

Sorteren op  

Uitspraak Raad van State inzake subsidie-aanvraag Indiase afvalinzameling

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingrecht (Bor)

Signaalrapportage ILT: Fraude met certificering duurzame biodiesel

Gevangenisstraf van een halfjaar voor dumpen drugsafval

Duurzaamheidsverslag ARN 2018

Marktstudie behoefte milieutechnologie 34 landen

Plannen voor 'Net-Zero': evaluatie van de nationale ontwerpplannen voor klimaat en energie

Indicatorenraamwerk voor 25-jarenplan voor het milieu in het VK

CBS-rapport: Monitor brede welvaart & Sustainable Development Goals 2019

rapport life smart waste project

Jaarbericht Rijkswaterstaat 2018

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor implementatie nieuwe eisen voor grote stookinstallaties

Samenvatting: Milieuvoordelen van papierproductie uit nieuwe vezels

Kamerbrief over Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019 en de Derde SDG Rapportage

Monitor Brede Welvaart & Substainable Development Goals

Derde Nederlandse SDG Rapportage

Mode- en textielorganisatie komen met manifest voor circulaire textielketen

Manifest: een circulaire economie in textiel

Pulse of the Fashion Industry

Jaarverslag ILT 2018