Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6002 items gevonden.

Sorteren op  

Inzamel- en verwerkingsresultaten AEEA in 2017 in Nederland

Rapport Green Party VK over afvalverbranding en recycling

Kabinetsreactie op EC voorstel duurzame investeringen

Cepi Key Statistics 2017

Memorandum van overeenstemming voor de circulaire economie

CPB-notitie: 'Waarom zijn de gemeente-investeringen sinds 2009 sterk gedaald?'

Leidraad Afvalstof of Product

Openstelling SDE+ najaarsronde 2018

Uitspraak Raad van State inzake ontheffingen AVV vlakglas

Antwoorden van minister Wiebes (EZK) op vragen over de reductie van broeikasgas in relatie tot biomassa

Tweede onderzoek naar samenstelling ingezameld PMD

AEB Jaarverslag 2017

Raadsbrief Leidschendam-Voorburg wijziging afvalbeleid

Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Onderzoeken van de ILT: Stookolie voor zeeschepen en Autobrandstoffen voor West-Afrika

Brief over Poolse afvalbranden

Statement van Fead naar aanleiding van plasticstrategie EU

Monitor Voedselverspilling over 2016 van Wageningen Universiteit

Rapportage NEa: 'Energie voor Vervoer in Nederland 2017'

Onderzoek RIVM naar milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden