Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6411 items gevonden.

Sorteren op  

Beleidskader VTH milieu 2019-2022 Omgevingsdienst IJmond

Reactie staatssecretaris Van Veldhoven op Kamervragen over asbest

Signaalrapportagevan de ILT over tachograaffraude

Hoofdlijnenverslag Wijziging Regeling beheer verpakkingen met reactie beleid

Rapport Rotterdamse Rekenkamer over uitbreiding Rotterdams warmtenet

Brief gedeputeerden over retourname afvalstoffen chemours

Uitspraak Raad van State inzake dwangsom voor verkeerd aangeboden afval brasserie

Uitspraak Raad van State inzake vergunning Theo Pouw

startnotitie van afval naar grondstof Echt-Susteren

Raadsvoorstel afvalbeleid Borne

Vezel-tot-vezel recycling: assessment van de economische en financiële duurzaamheid

Voorlopige voorziening verlenging termijn opruimen kunstgrasmatten Maasdriel

Beantwoording Kamervragen overboord geslagen containers

Voorlopige cijfers 2018 Cepi

Brief Britse milieuminister Cove over no deal brexit

Intentieovereenkomst Zaanstad en Worn Again

Raadsinformatiebrief over intentieovereenkomst Zaanstad en Worn Again

Raadsbrief over biomassacentrale Nuon in Diemen

Samenvatting eindrapport onderzoek asbestdakenafval in Gelderland

Antwoord Kamervragen over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de circulaire economie