Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 781 items gevonden.

Sorteren op  

Verbruik van hernieuwbare energie groeit met 16 procent

Fotolia_31450571_S.jpg

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2019, vergeleken met een jaar eerder, met 16 procent gegroeid naar 181 petajoule (PJ). Deze toename werd voor ruim de helft veroorzaakt door een groter verbruik van biomassa.

Aangepast mer-rapport toont milieueffecten biomassa nu wel

image_filter.png

Het aangepaste milieueffectrapport (mer) voor de RWE-energiecentrale in de Eemshaven geeft nu beter weer wat de effecten zijn van de bijstook van biomassa. De luchtverontreiniging van de centrale vraagt nog wel aandacht.

Groen gas niet voor nieuwbouw in De Wolden

118157740_s.jpg

Slecht nieuws voor groengasproducenten: voor hun product wordt geen uitzondering gemaakt op de regel dat nieuwbouw gasloos moeten zijn.

Energieverbruik Nederland nagenoeg gelijk gebleven

oil-2633_640.jpg

Het energieverbruik in Nederland in 2019 was 3.080 petajoule, ongeveer gelijk aan het verbruik van een jaar eerder. In de chemie is in dat jaar minder olie gebruikt voor het maken van kunststoffen.

Attero wil specifieke stimulering voor groengasprojecten

Fotolia_37993425_S.jpg

Om de groengasambities te behalen, zal er veel meer biomassa ontsloten moeten worden, vindt Attero. Ook moet er een specifieke stimulering komen voor de productie van groen gas uit vergisting en vergassing.

'Pas SDE++ aan om vergistingspotentieel te benutten'

groengas.jpg

Een aanpassing van de SDE++-regeling is nodig om het potentieel van zuiveringsslib en gft beter te kunnen benutten voor de productie van groen gas. Ook is meer stabiliteit in de stimuleringsregeling gewenst.

Grolsch verduurzaamt met warmte Twence

20161221_155457.jpg

Twence gaat duurzame warmte leveren aan bierbrouwer Grolsch. De CO2-emissie door aardgas van Grolsch wordt hiermee vanaf 2022 met 72 procent (5,5 kton) per jaar gereduceerd.

Meer tijd voor SDE+-projecten door corona

money-2724238_1280.jpg

In de voorjaarsronde van de SDE+ is voor 849 miljoen euro subsidie aangevraagd voor biomassaprojecten. Daarnaast krijgen lopende projecten extra tijd vanwege de coronacrisis.

'Corona-crisis laat belang robuust afvalbeheer zien'

32047541_s.jpg

Europese toeleveranciers van afvalenergiecentrales roepen de EU en haar lidstaten op niet alleen afvalbedrijven te bestempelen als essentiële dienstverlening, maar ook hun toeleveranciers van technologie.

VA laakt artikel over 'negeren van CO2-uitstoot afvalsector'

Fotolia_79489868_S.jpg

De totale uitstoot van broeikasgassen in de afvalsector is al jaren transparent, stelt de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Een artikel in Trouw dat het tegenovergestelde beweert, is de vereniging dan ook in het verkeerde keelgat geschoten.

AEB haalt onderhoud verbrandingslijn naar voren

AEB lentefoto.jpg

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft AEB besloten het onderhoud aan één van de vier verbrandingslijnen van haar afvalenergiecentrale naar voren te halen.

Definitieve SDE-correctiebedragen 2019 bekend

money-2724238_1280.jpg

De definitieve correctiebedragen van de subsidie voor de stimulering van duurzame energie (SDE+) zijn bekend gemaakt.

Nijmegen wil inzet restwarmte ARN in warmtenet uitbreiden

ARN (Nijmegen AVI) 2.JPG

Nijmegen heeft de ambitie om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Het warmtenet met ARN speelt hierbij een belangrijke rol, als de restwarmte van de Weurtse afvalenergiecentrale slimmer benut en eventueel uitgebreid kan worden.

Productie groene elektriciteit neemt een vlucht

Fotolia_31450571_S.jpg

In 2019 is in Nederland 18 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. In 2018 bedroeg de toename nog 11 procent.

Landelijke demonstratie tegen biomassasubsidie

Fotolia_71461452_S.jpg

De stichting Comité Schone Lucht organiseert een landelijke demonstratie tegen overheidssubsidie op de inzet van biomassa voor energieopwekking.

Omrin verzorgt groengas voor nieuw Fries tankstation

Groengastankinstallatie.jpg

OrangeGas heeft in Sint Annaparochie een nieuwe tanklocatie voor groengas geopend op het terrein van Tamoil. Het groengas wordt geproduceerd uit organisch restafval, dat Omrin inzamelt en verwerkt.

Dar aangesloten op Warmtenet Nijmegen

Medewerker Dar met restafval.jpg

Met een vertraging van een jaar is Dar sinds afgelopen oktober aangesloten op het Warmtenet Nijmegen. De opwerkte energie uit huishoudelijk restafval dat Dar inzamelt, gaat deels terug naar het eigen kantoor.

Groengasambitie haalbaar onder voorwaarden

wood-825792_1280.jpg

De ambitie voor groengasproductie uit het Klimaatakkoord is alleen haalbaar als er sterk ondersteunend beleid komt. Er is waarschijnlijk wel voldoende biomassa voorhanden.

Langer subsidie voor innovatie hernieuwbare energie

Fotolia_28875664_S.jpg

Nederland blijft projecten voor innovatie in hernieuwbare energie voorlopig subsidiëren. De regeling Her wordt met drie jaar verlengd.

Energie van zonnepark in Maastricht vanaf 1 juni beschikbaar

solar-panel-1393880_1280.png

Naar verwachting kunnen afnemers van het zonnepark op de oude stortplaats Belvédère in Maastricht vanaf 1 juni gebruikmaken van de groene stroom.

781 Results  │1  2  3  4  7  15  40  │    Volgende