Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 241 items gevonden.

Sorteren op  

Meeste Nederlands afval gaat naar niet-EU-landen

container-ship-596083_1280.jpg

Nederland exporteerde vorig jaar 4.117 Mton aan afvalstoffen, waarvan de grootste hoeveelheid - zo'n 3.277 Mton - naar landen buiten de EU ging. De 1.862 Mton aan geïmporteerde afvalstoffen kwamen vooral uit EU-landen.

CBS: '60 procent huishoudelijk afval wordt gescheiden'

26772743_s.jpg

De hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland is in 2019 licht toegenomen met 43 kton naar 8,512 Mton. Ook het scheidingspercentage nam toe, met 2 procentpunten naar 60 procent.

CPB verwacht geringe omzetdaling voor mkb-afvalbedrijven

47562165_s.jpg

Mkb-bedrijven in het water- en afvalbeheer hebben waarschijnlijk geen NOW aangevraagd. Hun gemiddelde omzetdaling is nihil, verwacht het CPB. Het UWV kan geen exacte cijfers geven.

BVOR ziet vraag naar hogere kwaliteit compost toenemen

Compost in handschoenen.JPG

Afgelopen jaar produceerden BVOR-leden 1,1 miljoen ton Keurcompost in Nederland. De kwaliteit van dit compost verbeterde bovendien.

Minder verontreinigde grond gereinigd

74467713_s.jpg

In 2019 is bijna 1,9 miljoen ton verontreinigde grond gereinigd. Dit is een afname van 20 procent ten opzichte van de afgelopen jaren.

Meeste milieu-uitgaven naar afvalverwerking

Fotolia_54363060_S.jpg

De totale milieu-uitgaven bedroegen in 2017 18,3 miljard euro, dat is 2,5 procent van het BBP. Het meest ging naar de afvalinzameling en -verwerking: 1,1 procent.

IKB ziet grondstofprijzen verder dalen

HWWI-prijsindex zonder energie.jpg

De Deutschen Industriebank (IKB) zag de wereldgrondstofprijzen in april opnieuw kelderen als gevolg van de coronacrisis, zowel op dollarbasis als in binnenlandse valuta.

NRK: circulaire economie in het geding

Fotolia_125460495_S.jpg

De NRK ziet dat haar leden uit de rubber- en kunststofindustrie als gevolg van de coronacrisis de neiging hebben voor goedkopere virgin grondstoffen te kiezen in plaats van voor circulair recyclaat.

Afname van niet-gevaarlijk afval uit industrie

0117_001g_clo_16_nl.png

In 2018 kwam 14,2 Mton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2 procent minder dan in het jaar ervoor en 3 procent minder dan in 2011.

Stilte voor de storm voor wereldwijde recyclingmarkten?

folded-443509_1920.jpg

Terwijl Europese plasticrecyclers de afgelopen weken nog geen grote impact van corona hebben ondervonden, kan dat de komende week zomaar drastisch veranderen. In de wereldwijde non-ferroschrootsector heeft de handel al wel een flinke knauw gekregen en textielrecyclers hebben te maken met een stijging van transportkosten.

Overname Baetsen door Remondis aangemeld bij ACM

Baetsen_vrachtwagen_klein.jpg

Baetsen en Remondis hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM) officieel om toestemming gevraagd voor de overname. Belanghebbenden met bezwaren kunnen deze nog bij de mededingingsautoriteit kenbaar maken.

Mondiale afvalverbranding blijft toenemen

zavin kijkglas190504.jpg

Eind 2018 verbrandden wereldwijd zo'n 2.450 afvalverbrandingsinstallaties in totaal 368 Mton afval per jaar. In 2028 zorgen naar verwachting zo'n 2.700 installaties voor de verbranding van 530 Mton afval.

Groen licht voor overname Reym door Remondis

Reym-auto-2019.jpg

Remondis Maintenance & Services mag industrieel reinigingsbedrijf Reym overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

Minder grond gereinigd in 2018

bodemsanering.jpg

In 2018 is ongeveer 2,4 Mton grond gereinigd, een afname in vergelijking met de voorgaande vier jaren. De afname betrof met name thermisch gereinigde grond en biologisch gereinigde grond.

'Van onderhoud AEC uitstellen kan geen sprake zijn'

ARN (Nijmegen AVI) 2.JPG

Komende maand vinden er onderhoudsstops plaats bij twee AEC's. In een tijd van krapte op de verbrandingsmarkt, lijkt die timing niet geweldig. Vraag is of daar veel aan valt te doen. “Onderhoud mag niet afhangen van de capaciteit op een bepaald moment.”

BVOR-leden composteren minder door verontreiniging gft

iStock_000012636642Small.jpg

Nederlandse verwerkers van groenafval produceerden in 2018 iets minder compost dan voorgaande jaren. De BVOR wijdt dit vooral aan toegenomen verontreinigingen in gft, waardoor een grotere hoeveelheid niet composteerbare residuen ontstaat.

'Facturen snel betalen draagt bij aan economische ontwikkeling'

Fotolia_131635832_S.jpg

Nederlandse bedrijven doen er gemiddeld ruim veertig dagen over om te betalen, blijkt uit een Graydon-rapport. Afvalbedrijven behoren zelfs tot de traagste betalers. Het initiatief Betaalme.nu wil dat grote bedrijven facturen aan mkb-leveranciers binnen dertig dagen betalen. “Grote bedrijven verbeteren hun werkkapitaal door facturen laat te betalen.”

Overheidsbedrijf nu grootste partij in inzamelmarkt

Grote verschuivingen hebben zich in de markt voor inzameling van huishoudelijk restafval dit jaar niet voorgedaan. Toch is die markt door de geleidelijke veranderingen van de afgelopen jaren nu structureel veranderd. Voor private partijen krimpt de markt nog steeds en neemt de concurrentie toe. Marktaandeel als bedrijf inleveren betekent echter niet dat je dat ook altijd kwijt bent.

Voorlopige streep door fusie Remondis en DSD

dreamstime_1338045.jpg

Zoals het er nu uitziet, zal de Duitse mededingingsautoriteit de overname van het Duale Systeem DSD door Remondis verbieden. Als de overname door zou gaan, zou dat tot te veel concurrentiebelemmering leiden.

India stelt stop op import afvalplastics definitief uit

globe-1339833_1280.png

Het uitstel van het aangekondigde verbod op de import van afvalplastic is nu ook officieel bevestigd door de Indiase regering.

241 Results  │1  2  3  4  6  8  13  │    Volgende