Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22898 items gevonden.

Sorteren op  

Rekenmodel GFT-inzameling openbaar

De NVRD heeft het rekenmodel voor de gevolgen van een wijziging van de inzameling ook voor niet-leden toegankelijk gemaakt.

RWE Umwelt verkocht

Het is het Duitse RWE gelukt om op relatief korte termijn van haar afvalactiviteiten af te komen.

Meermalig PET op zijn retour

Van Geel wil de hervulbare PET-verpakking vervangen door een eenmalige. Europese regels zouden hem daartoe dwingen en het is beter voor het milieu. Dat laatste kan hij in ieder geval nog niet hard maken en tegen het eerste zou hij zich beter teweer kunnen stellen. Zwaar lobbywerk en verwarrende ontwikkelingen sturen op dit moment het debat over de PET-fles.

Hervulplicht PET-fles afgeschaft

Met enige moeite is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het voorstel van Van Geelde verplichting af te schaffen om kunststoffessen van 1,5 liter te hervullen.

Integrale milieuregels voor jachthavens

Met het Besluit jachthavens dat op 1 oktober van kracht wordt moeten jachthavens voldoen aan een groot aantal milieuregels.

Start van mobiele grondreiniging in Achterhoek

Op de Boldershoek in Hengelo zal nog dit jaar een mobiele grondreinigingsinstallatie voor de regio worden geplaatst.

Eerste VIHB-examen

Het aantal aanmeldingen voor het certificaat vakbekwaamheid voor de afvalsector overtreft de verwachtingen.

Limburg wil een centrale milieudienst

Een integrale en centrale milieudienst voor de hele provincie, dat is wat de Gedeputeerde Staten van Limburg voor ogen staat.

Aanbesteden volgens het boekje

'Een handige leidraad om alle praktische zaken voor aanbesteding mee te doorlopen'. Dat zijn de eerste reacties op het RAW-bestek voor inzamelen van huishoudelijk afval. Kritiek is er ook. Vooral op de wijze waarop het contract juridisch tot stand komt en de onvoldoende aansluiting met de branche. 'Het is een spoorboekje dat laat zien waar de stations staan, maar niet hoe de treinen lopen'.

Promotiecampagne moet ecolabel bekender maken

Deze maand start een promotiecampagne voor het Europese Ecolabel onder de noemer: met de bloem kies je voor groen.

Van Geel neemt AOO-advies gft over

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Geel van Milieu laten weten zich achter het AOO-advies over de toekomst van de gft-inzameling te scharen.

RIA gewijzigd

De Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) is verduidelijkt op het punt van de erkenning van buitenlandse vergunningen.

A73 komt langs ARN

De provincie Gelderland heeft het nieuwe tracé voor de A73 direct naast de ARN in Weurt gepland.

Dus Recycle concept voor zorginstellingen

Dusseldorp heeft een dienstverlening die op zorginstellingen is afgestemd.

CAO niet onomstreden

In mei bereikten werkgevers en vakbonden een akkoord over de CAO Afval & Milieu. Het akkoord is echter niet onomstreden. De Abvakabo had graag ook afspraken gemaakt over de loonontwikkeling in 2005 maar kreeg geen voet aan de grond. De andere twee vakbonden die meeonderhandeld hebben zijn tevreden met het resultaat en zullen hun leden positief adviseren.

EU-Hof: verontreinigde grond is afvalstof

Het Europese Hof van Justitie heeft bekrachtigd dat per ongeluk met olie verontreinigde grond afval is en vult daarmee het begrip 'zich ontdoen van'nader in.

Nieuwe adjunct-directeur bij Het GOED

John Brenninkmeijer is per 1 september 2004 benoemd tot adjunct-directeur bij Het GOED.

Tweede Kamer afwijzend over drankverpakkingen maar besluit later

De Tweede Kamercommissie voor Milieu wijst in meerderheid de voorstellen van staatssecretaris Van Geel af om geen statiegeld meer te heffen op de 1,5 liter PET-flessen.

TU Delft: voedselrestenvermaler verbetering voor GFT systeem

Als tien procent van de huishoudens zou overstappen op voedselvermalers, dan zou dat niet negatief voor het milieu uitpakken.

AOO-advies: handhaaf inzamelplicht voor GFT

Het AOO gaat de staatssecretaris van VROM adviseren de wettelijke inzamelplicht voor GFT-afval niet af te schaffen, maar de ontheffingsgronden te verruimen. Van Geel neemt het advies over. Maar hoe ruim kan dat zijn?