Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 26898 items gevonden.

Sorteren op  

Van Veldhoven: “Recyclers keihard nodig, blijf goed scheiden”

stientje-van-veldhoven-1.jpg

In een filmpje opgenomen bij plasticrecycler Van Werven roept staatssecretaris Stientje van Veldhoven Nederlanders op afval goed te blijven scheiden, juist in deze voor recyclers moeilijke tijd.

Terugtrekken QCP uit Plastic Pact NL geen 'statement'

davidplas_80605.jpg

Het lijkt nogal een statement dat QCP in juli 2019 na nog geen half jaar uit het Plastic Pact NL is gestapt, maar dat is het geenszins. "De oorspronkelijke deelname van QCP aan het Plastic Pact NL is gebaseerd op een intern misverstand."

Twence benoemt directeur Innovatie & Projecten

- GA--20181106-FXT27177.jpg

Per 1 juni 2020 gaat Bert Frowijn aan de slag als directeur Innovatie & Projecten bij Twence.

NGO's willen scherpere taxonomie-verordening

Fotolia_109643138_S.jpg

Nu de Europese Commissie de coronacrisis wil aangrijpen om versneld te investeren in de verduurzaming van de Europese Unie, moet ze nog eens kritisch kijken naar de taxonomie-verordening met criteria voor duurzame investeringen.

Circulaire transitie niet duurzaam gefinancierd

dreamstime_4862533.jpg

De transitie naar een circulaire economie bij Rijkswaterstaat (RWS) wordt vooral gefinancierd uit potjes voor de korte termijn, terwijl er voor echte innovatie juist zekerheid op de lange termijn nodig is.

Verwerking Brabants gft in de markt

gft.jpg

Tien Brabantse gemeenten en twee overheidsorganisaties zetten gezamenlijk de verwerking van jaarlijks ruim 85 kton gft in de markt.

AVR: “Er is veel veranderd, nu extremer dan voorheen”

AVR.jpg

Onder invloed van de coronacrisis ziet AVR de hoeveelheid afval dalen en de samenstelling ervan veranderen. Met diverse maatregelen wordt getracht de impact op te vangen en daarnaast de gezondheid van medewerkers te waarborgen.

Coronacrisis leidt niet tot uitstel CO2-heffing

Fotolia_99427358_S.jpg

Het kabinet is nog altijd voornemens om de CO2-heffing voor de industrie en afvalverbranding, conform de afspraken in het Klimaatakkoord, per 1 januari 2021 in te voeren.

Afvalbranche presenteert coronaprotocol

142048666_m.jpg

De afvalsector heeft een protocol opgesteld voor werken in de anderhalvemetersamenleving. Daarmee moeten de gezondheid en veiligheid van medewerkers, klanten en leveranciers steeds gewaarborgd zijn.

Clean Mat Truckverhuur biedt klanten modernste techniek

Geesink Cleanmat MB Actros 12-02-2020 8939.JPG

Clean Mat Truckverhuur heeft onlangs een Mercedes-Benz Actros 2533 van de nieuwe generatie in gebruik genomen. Met de innovatieve Actros speelt zij in op de wensen uit de markt. Het uitgebreide pakket aan veiligheidssystemen biedt de chauffeur waardevolle ondersteuning in drukke binnensteden.

Bioplastics niet composteren maar omzetten in grondstoffen

BiodegradablePlasticUtensils1.jpg

Een samenwerkingsverband van de universiteiten van Birmingham en Bath claimt een snelle en efficiënte manier te hebben ontwikkeld om op planten gebaseerde bioplastics te recyclen.

Oproep: 'Start nu met monitoring van rivierafval'

131223460_s.jpg

Stichting De Noordzee, de Plastic Soup Foundation en IVN roepen de overheid op het afval op rivieroevers te monitoren.

Frans-Duitse metaalrecycler vecht om voortbestaan

Logo_Recylex_RGB_lowRES.png

Nu de Duitse bedrijven van Recylex uitstel van betaling hebben gekregen vecht ook het Franse moederbedrijf om haar voortbestaan. De grote ketenafhankelijkheid doet het bedrijf nu de das om.

Veolia mag nieuwe AEC in Lancashire bouwen

Fotolia_170110092_S.jpg

Veolia heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een afvalenergiecentrale in het Britse Heysham in Lancashire.

Brand in oude containers zorgt voor veel rook

104527101_s.jpg

Ongeveer duizend minicontainers zijn afgelopen weekend in rook opgegaan bij een brand in het Friese Gorredijk.

Geen boete bijplaatsing wegens gebrekkige foto

IMG_5931.JPG

Een inwoner van de gemeente Deventer hoeft geen boete te betalen voor het verkeerd aanbieden van huisvuil, omdat de bewijsfoto van de gemeente te weinig duidelijkheid geeft.

Nehlsen neemt metaalrecyclers Alba over

Fotolia_201077252_S.jpg

De Duitse recycler Nehlsen AG neemt twee dochterbedrijven actief in de metaalrecycling over van de Alba Group, inclusief een hoofdkantoor in Groningen.

Ook Denemarken gaat import van afval aan banden leggen

Dan_Jørgensen_0009.jpg

Import van afval om de Deense AEC's draaiende te houden zal als het aan de Deense regering ligt tot het verleden gaan behoren.

Particulier krijgt opruimen drugsafvaldump volledig vergoed

Fotolia_27097366_S.jpg

De overheid gaat de kosten van het opruimen van gedumpt drugsafval op het terrein van particulieren 100 procent vergoeden. Gemeenten krijgen de helft van de kosten vergoed.

FNV: 'Tijd voor herbezinning op marktwerking in publieke sector'

Avri afvalinzameling.JPG

Een Noorse vuilnisophaaldienst in publieke handen, die goedkoper is en betere lonen oplevert. Volgens vakbond FNV is het een prachtig voorbeeld van het terugdraaien van marktwerking in de publieke sector die voor iedereen goed uitpakt.

Inwerkingtreding Omgevingswet jaar uitgesteld

minister-ollongren-vert-3.jpg

In plaats van op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking op 1 januari 2022. De VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid hebben hierover overeenstemming bereikt.

ILT in transitie richt pijlen op afvalverwerking

20180417_152818.jpg

Dankzij gezette stappen in een nieuwe organisatiestructuur vindt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat ze beter aansluit bij de veranderende samenleving. De dienst heeft haar prioriteiten scherp. Eén zo'n prioriteit is het toezicht op de juiste verwerking van afvalstoffen.

Duitse wetswijziging voor hoogwaardige batterijrecycling

132038537_s.jpg

Vanaf 2021 moeten alle batterijproducenten in Duitsland zich verplicht registreren en moeten alle retoursystemen voor gebruikte batterijen door één instantie worden goedgekeurd.

Avu wijt stijging afvalstoffenheffing aan weinig concurrentie

Fotolia_34700076_S.jpg

De kosten voor de verwerking van brandbaar afval en gft zijn in Utrechtse gemeenten vanaf 2021 significant hoger dan de voorgaande jaren. Dat komt door weinig tot geen concurrentie op de afvalmarkt.

IenW investeert in circulaire maatpakken en kantoormeubilair

Chauffeurs-ministerie-768x320.png

Door in de eigen bedrijfsvoering en facilitaire organisatie duurzame oplossingen toe te passen, wil het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een voorbeeldrol vervullen. Op het gebied van afvalscheiding mag er echter een tandje bij.

Top over klimaatoplossingen grotendeels online

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van nieuwenhuizen.jpg

Op 25 januari 2021 organiseert Nederland de Climate Adaptation Summit (CAS). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen om deze internationale top grotendeels online te organiseren.

'Mogelijkheden om hout te recyclen nog uiterst beperkt'

04_lowres_Beelen NEXT_ nov 2019.jpg

Van al het afvalhout dat in Nederland vrijkomt, wordt zo'n 560 kton gerecycled, terwijl ongeveer 1.180 kton wordt toegepast voor energieopwekking. Een meer circulaire aanpak is dringend gewenst.

AEB moet laatste facturen nascheidingsinstallatie betalen

Fotolia_134837857_XS.jpg

AEB moet ook het laatste deel van de factuur van de nascheidingsinstallatie en de factuur voor het onderhoudscontract betalen aan de bouwers BAM en Banzo. Het afvalbedrijf geeft aan dat installatie niet voldoet, maar gebruikt hem wel.

RWS: 'Einde-afvalstatus niet dichterbij door coronacrisis'

Fotolia_125565706_L stempel afval.jpg

Tijdens de coronacrisis is er ruimte om af te wijken van de regels uit het Landelijk afvalbeheerplan (Lap) voor de verwerking van afval. Afval komt echter niet eerder in aanmerking voor de einde-afvalstatus.

Aandeelhouders ronden herstructurering ARN af

ARN (Nijmegen AVI) 2.JPG

In de aandeelhoudersvergadering van 18 mei 2020 is besloten dat ARN voortaan twee aandeelhouders kent: GR Marn en Remondis Nederland.

Secundair plastic - een wankel evenwicht

Van Werven - Adv - Biddinghuizen - Selby okt 2017-0067208.jpg

Van Werven recyclet een complexe mix van post-consumer harde kunststoffen. De productie van het bedrijf groeide in tien jaar explosief van 30 naar 150 kton. Na jaren van experimenteren en innoveren lijkt de weg naar circulair succes nu definitief ingeslagen.

Onderzoek naar verlies microplastics containers MSC Zoe

109502803_s.jpg

Wat zouden de miljoenen plastic bolletjes die zijn achtergebleven na het overboord slaan van de 342 containers voor het ecosysteem van de Waddenzee kunnen betekenen? In opdracht van Rijkswaterstaat is een onderzoek gestart om dit uit te zoeken.

Deense staatssteun voor biomassacentrales goedgekeurd

money-2724238_1280.jpg

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan de Deense staatssteun van 4,1 miljard kronen (zo'n 550 miljoen euro) voor de elektriciteitsproductie in bestaande en afgeschreven biomassacentrales.

Building Holland Digital in teken van circulariteit

Building holland persfoto.jpg

De eerste digitale variant van Building Holland staat op donderdag 25 juni in het teken van circulariteit.

Aangepast mer-rapport toont milieueffecten biomassa nu wel

image_filter.png

Het aangepaste milieueffectrapport (mer) voor de RWE-energiecentrale in de Eemshaven geeft nu beter weer wat de effecten zijn van de bijstook van biomassa. De luchtverontreiniging van de centrale vraagt nog wel aandacht.

Macron en Merkel willen minder geld voor herstelplan dan EP

142867484_s.jpg

In een gezamenlijk statement pleiten de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor een coronaherstelplan dat de EU direct ook een stuk groener maakt. 2 biljoen euro hoeft dat volgens hen echter niet te kosten.

CBS brengt met nieuwe methode e-waste in kaart in EU

Kleurkader - Kleine elektrische apparaten - Scherm.png

Het CBS en United Nations University hebben in opdracht van de EU een methode ontwikkeld om te meten hoeveel elektronisch afval lidstaten produceren. De methode is ook toepasbaar op andere afvalstromen.

'Corona maakt wankel evenwicht kunststofrecycling duidelijk'

Van Werven.jpg

Verschillende installaties van Van Werven Kunststofrecycling draaien momenteel met een beperktere bezetting. Dat komt niet alleen door de coronacrisis. "Eigenlijk zien we nu extra duidelijk het wankele evenwicht tussen de oude en de nieuwe economie."

GroenLinks wil uitleg over uitzondering sap- en zuivelflesjes

2266843703_701d21ece2_o.jpg

De uitbreiding van de statiegeldregeling naar kleine plasticflesjes en blik noemen verschillende politieke fracties vooral logisch. GroenLinks wil wel van staatssecretaris Van Veldhoven weten waarom ze een uitzondering heeft gemaakt voor sap- en zuivelflesjes.

Kamer wil sneller definitief handelingskader voor PFAS

Tweede_kamer.jpg

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich achter een motie geschaard van SGP'er Chris Stoffer die de regering oproept het opstellen van het definitief handelingskader voor PFAS te versnellen.

Nagescheiden folies AEB naar verbrandingsoven

Baal met plastic folies en verpakkingen.JPG

Bij AEB stapelt de voorraad nagescheiden plastic folies zich op sinds de vaste recycler van dit materiaal vanwege de coronacrisis de deuren heeft gesloten. Het Amsterdamse bedrijf gaat de voorraad die er nu ligt verbranden.

Grondstoffenverspillers hoeven niet aan te kloppen bij Invest-NL

geld belastingen.jpg

Invest-NL gaat geen zaken doen met partijen die grondstoffen verspillen of zich bij de export van afval niet houden aan de internationale normen die volgen uit de Conventie van Bazel.

Groen gas niet voor nieuwbouw in De Wolden

118157740_s.jpg

Slecht nieuws voor groengasproducenten: voor hun product wordt geen uitzondering gemaakt op de regel dat nieuwbouw gasloos moeten zijn.

Europese Investeringsbank publiceert Circular Economy Guide

circulaire economie3.jpg

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een bijgewerkte versie van haar Circular Economy Guide gepubliceerd.

EP: 2 biljoen euro voor coronaherstel

Europees Parlement in Straatsburg foto EP beeldbank.JPG

Als het aan het Europees Parlement (EP) ligt, trekt de EU 2 biljoen euro uit voor een economisch herstelpakket in de coronacrisis. Daarmee moet de toekomst meteen ook duurzamer worden.

Recupel vestigt inzamelrecord

Fotolia_164516784_S.jpg

In België werd in 2019 122,55 kton aan afgedankte elektrische en elektonische apparaten (AEEA) ingezameld. Dat is een record.

Kempengemeenten zoeken partner voor beheer afvalstromen

Fotolia_200609719_S.jpg

De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden zoeken een partner voor de inzameling en verwerking van diverse afvalstromen.

Mineralz zet Groningse grondreiniging alleen voort

Mineralz%20BVNN%20LR.jpg

Mineralz, dochteronderneming van Renewi, heeft alle (grond)reinigingsactiviteiten van BVNN Boskalis Dolman V.O.F. op de Stainkoeln locatie in de provincie Groningen overgenomen.

Verhogen afvalstoffenbelasting optie voor fiscale vergroening

dreamstime_17742999.jpg

Om te komen tot verdere fiscale vergroening kan een volgend kabinet de afvalstoffenbelasting verhogen zodat het aantrekkelijker wordt om producten te hergebruiken of recyclen. Ambtenaren waarschuwen echter dat deze maatregel ook averechts kan uitpakken.

Maatwerk nodig voor afvalscheiding

22506640_s.jpg

Huishoudens in Denemarken staan over het algemeen positief tegenover afvalscheiding, maar een 'one size fits all' aanpak werkt niet optimaal.

26898 Results  │1  2  3  7  24  110  538  │    Volgende