Categorie: wet- & regelgeving | Gepubliceerd: 18 juni 2014

Vandaag: Kamerdebat over verpakkingen statiegeld en Vang

Vanmorgen debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Mansveld over het grondstoffen en afvalbeleid.

Het debat begint om tien uur en zal zeker drie uur duren is de verwachting. Er staat dan ook flink wat op de agenda. Het belangrijkste is natuurlijk het Vang-programma. Toch is niet de verwachting dat daar het grote accent op zal komen te liggen. Dat is statiegeld. Gisteren nog schreef de staatssecretaris een 42 kantjes tellende brief aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen over het Ontwerpbesluit verpakkingen.

Naast statiegeld zullen ook drankenkartons veelvuldig aan de orde komen en zullen ook de plastic tasjes niet onvernoemd blijven. Kortom het zal vooral over de details gaan. Voor wie de stukken van de dossiers er handig bij wil hebben of nog eens wil nalezen: onderstaand de belangrijkste onderwerpen met documenten.

Algemeen afvalbeleid

 

 

 

 

 

 

Statiegeld

 

      » Brief Mansveld besluitvorming vrijgeven statiegeld
      » Brief VNG en bedrijfsleven aan IenM over statiegeld
      » TNO rapport verschillenanalyse
      » ILT rapport monitoring prestatiegaranties raamovereenkomst verpakkingen
      » Verzoek om onafhankelijk onderzoek kosten statiegeldsysteem

 

Verpakkingen

Plastic Tassen

 

Voedselverspilling