Categorie: Circulaire activiteiten | Gepubliceerd: 28 juni 2024

GAD stapt in 2026 over op nascheiding pmd

Gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek gaan per 1 juli 2026 pmd en restafval op een nieuwe manier inzamelen.

Over twee jaar wordt het pmd uit de Gooi- en Vechtstreek machinaal gescheiden.
Foto: AfvalOnline

Het contract dat regionale inzamelaar GAD heeft met Evi loopt eind juni 2026 af. Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek stond daarom voor de keuze bron- of nascheiding. Omdat een aanbestedingstraject voor een nieuwe verwerker tijd kost, vroeg het algemeen bestuur van de regio eerder dit jaar aan de gemeenteraden om de keuze via zienswijzen kenbaar te maken. Naar aanleiding van die zienswijzen heeft het algemeen bestuur gisteren (27 juni) dus gekozen voor nascheiding. De gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum, Laren en Wijdemeren kozen voor nascheiding. Blaricum en Huizen kozen voor doorgaan met bronscheiding. Met dit besluit op zak begint GAD deze zomer met de voorbereiding van een nieuw verwerkingscontract voor de periode na 1 juli 2026.

“De democratie heeft gesproken”, zegt Bert Rebel, bestuurlijk trekker namens het algemeen bestuur. “Mooi om te zien en te ervaren dat er regionaal een breed gedragen besluit is genomen.” Wel benadrukt hij ook meteen dat het belangrijk is dat inwoners tot eind juni 2026 hun pmd gewoon thuis blijven scheiden. Als ze dat niet doen, kan het niet worden hergebruikt en stijgen de verwerkingskosten. “We begrijpen heel goed dat we daarmee van inwoners iets heel ingewikkelds vragen. Maar met nascheiding in het vooruitzicht, is het van groot belang dat inwoners de komende twee jaar nog blijven bijdragen aan kwalitatief goede bronscheiding.”

Geen vanzelfsprekende keuze

Dat voor nascheiding is gekozen was niet vanzelfsprekend. Van de gemeente Gooise Meren was wel al langer bekend dat deze over wilde stappen op nascheiding. Zo werd er enkele jaren geleden al een motie aangenomen om te stoppen met bronscheiding van pmd. En eerder deze week bleek nog uit een peiling van inwoners van Gooise Meren dat ook een meerderheid van hen kiest voor nascheiding, ook als dat een euro extra per jaar kost. Maar Hilversum koos in 2021 nog bewust voor bronscheiding, omdat dat destijds een groot financieel voordeel opleverde. Dat voordeel is er nu niet. Wel verwacht Hilversum bij nascheiding technologische ontwikkelingen en verbeteren. Die verwachting heeft de gemeente bij bronscheiding niet. Ook leken Laren en Wijdemeren eerder de voorkeur te geven voor het bestaande systeem van bronscheiding.