Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 06 mei 2016

Sticker moet Friezen beter aan de bron laten scheiden

Afgelopen maand introduceerde Omrin de Sortibak in Friesland. Maar wat mag daar nu wel en niet in? Een sticker op de bak moet duidelijkheid scheppen.

Deze week krijgen inwoners van Friesland een Sorti-sticker thuisgestuurd. Op deze sticker staat wat wel en niet in de Sortibak mag. In de Sortibak hoort PMD-afval en afval dat niet apart ingeleverd kan worden zoals luiers, stofzuigerzakken en chipszakken: feitelijk restafval. De inhoud van de Sortibak wordt door Omrin nagescheiden zodat het PMD-afval kan worden gerecycled. Stromen waarvoor wel aparte inleverpunten bestaan, zoals glas, papier, textiel en elektronica, mogen niet in de Sortibak.

samen-halen-we-alles-eruit.pngCampagne

De stickeractie maakt deel uit van de campagne ‘Sortibak, samen halen we alles eruit.’ Doel van de campagne die Friese gemeenten en Omrin de komende jaren voeren, is het verminderen van huishoudelijk afval. Nu gooit iedere Fries ongeveer 200 kilo per jaar weg, terwijl de helft daarvan uit gft-afval, papier, glas en textiel bestaat. Dat zijn allemaal grondstoffen die niet in de Sortibak thuis horen. Friesland streeft ernaar dit terug te brengen naar 100 kilo in 2020. De Sorti-sticker dient daarbij als geheugensteun voor Friezen voor het op de juiste manier aan de bron scheiden van afval.

Van de 200 kilo afval die Friezen nu per jaar aanbieden, kan Omrin 50 kilo nascheiden. Zo’n 150 kilo moet echter nog worden verbrand omdat het niet recyclebaar is. Hiervan had tweederde vooraf nog gescheiden en gerecycled kunnen worden, zo heeft Omrin becijferd.

Selfies

Om het gebruik van de sticker en daarmee bronscheiding te promoten kunnen inwoners deze maand in elke gemeente een zogenoemde ‘Sorti-selfie’ maken en deze via social media versturen naar Omrin. Onder alle inzenders verloten de gemeenten op 10 juni 2016 een prijs.