Categorie: congres | Gepubliceerd: 17 oktober 2016

AMCS wijst afvalsector op noodzaak digitalisering

Bedrijven in de afval- en recyclingsector investeren maar een marginaal gedeelte van de omzet in ICT-oplossingen. Maar wie de boot van de digitale transformatie mist, loopt het risico bestaansrecht te verliezen.

Mark Abbas bij Cleaner Planet Convention 2016.jpgMark Abbas tijdens de Cleaner Planet Convention. (Foto: Danielle Nierop)

Dat was bottom line de boodschap afgelopen week tijdens de Cleaner Planet Convention, georganiseerd door GMT/AMCS. Technologie, ICT en big-data spelen een steeds grotere rol in het verduurzamen van de planeet. Toch investeren bedrijven in de afval- en recyclingsector vaak minder dan 1 procent van de omzet in ICT, vertelde Jimmy Martin, CEO van AMCS. Het leeuwendeel gaat naar de aanschaf van equipment als trucks, containers of installaties.
AMCS is de laatste jaren door overnames van onder meer Transvision en GMT Europe sterk gegroeid en gespecialiseerd in meerdere disciplines. Het bedrijf ziet zichzelf als de partij bij uitstek die afvalbedrijven kan helpen de digitale transformatie te maken.

Strategie

En hoewel die digitalisering nog best een uitdaging wordt, is hij hard nodig volgens voormalig GMT-CEO en thans Chief Marketing Officer, Mark Abbas. Hij bracht de ruim 110 genodigden in Science Center Nemo bedrijven als Kodak en Nokia in herinnering, die de transformatie niet, of niet succesvol hebben doorstaan. Met verwijzing naar de resultaten van een onderzoek van Forrester Research dat in 2020 47 procent van de omzet van bedrijven beïnvloed worden door digitalisering, adviseert Abbas afvalbedrijven een strategie te gaan ontwikkelen op ICT-vlak om bestaansrecht te houden. En te gaan investeren, uiteraard.

Directe oplossing

Hoe ziet die ICT-toekomst er dan uit voor de sector? In de nieuwe businessmodellen staat volgens de CMO het denken vanuit de klant centraal staat. Hij gaf een voorbeeld: een restaurant heeft op een willekeurige avond een stormloop aan bezoekers gehad met als gevolg uitpuilende afvalcontainers. Wanneer de inzameling volgens planning niet op korte termijn plaatsvindt, loopt hij het risico een aantal dagen met de troep te blijven zitten. Om dat te voorkomen is het nu normaal dat die restauranthouder de volgende dag belt met zijn inzamelaar om te vragen of ze diezelfde dag nog een gaatje hebben om zijn bedrijfsafval op te komen halen. Met een beetje geluk lukt dat, en anders heeft hij pech.
In de toekomst die Abbas echter voor zich ziet, wordt het probleem van de restauranthouder direct opgelost. Dan beschikt hij over een app via welke hij zijn afvalprobleem kenbaar kan maken, en de vraag kan neerleggen om hem zo spoedig mogelijk te ontzorgen. Aan de sector is het dan om een aanbod te doen en met een beetje geluk is het afval nog diezelfde avond opgehaald.

Rubicon Global

De vraag van de klant centraal stellen, dat principe hebben bedrijven als Uber en Airbnb heel goed begrepen. Maar ook in de afvalsector is een ontwikkeling op gang gekomen. Abbas wees op het Amerikaanse asset-light bedrijf Rubicon Global, waarin acteur en milieu-activist Leonardo DiCaprio heeft geinvesteerd. Rubicon heeft een online platform en app ontwikkeld waarmee afvalinzameling on-demand kan worden geregeld. Zonder dat de onderneming beschikt over ook maar één vuilniswagen of container, is het nu al actief in zo’n veertien landen. Om de mogelijke opmars van Rubicon nog iets meer te duiden: bij de oprichting van deze onderneming van CEO Nate Morris zijn ook mensen van Uber betrokken geweest. Dus hoewel zeker nog belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving te slechten zijn, is Rubicon volgens Abbas er eentje om de gaten te houden.

Meer weten over GMT?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over AMCS Nederland?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website