Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 08 juni 2017

Actieplan Glas komt op stoom

De uitvoering van het actieplan Glas, dat de gescheiden glasinzameling in Nederland moet verbeteren, ligt op koers.

Dat meldt het Afvalfonds Verpakkingen. De wettelijke doelstelling voor de recycling van verpakkingsglas is in Nederland 90 procent, maar dat doel wordt nog niet gehaald. In 2015 bleef het recyclingpercentage steken op 83 procent. Daarom heeft het Afvalfonds Verpakkingen in 2016 het actieplan Glas opgesteld om eind 2018 de doelstelling van 90 procent glasrecycling te behalen. Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat de uitvoering op koers ligt.

Inmiddels zijn diverse acties ondernomen om de glasrecycling een impuls te geven. Zo is de consument met de campagne Glas in ’t Bakkie aangespoord al zijn glazen verpakkingen altijd naar de glasbak te brengen. Ook werkt het Afvalfonds samen met ruim veertig gemeenten waar de glasinzameling achterblijft, om te bekijken welke oorzaken er zijn en wat daar aan te doen is. Alle overeengekomen acties starten als pilot vanaf deze maand en worden aan het einde van het jaar geëvalueerd. Daarnaast werkt het Afvalfonds samen met de horeca. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 15 procent van de ondernemers in binnensteden verpakkingsglas bij het restafval gooit, omdat er geen goede inzamelmogelijkheid is. Daarom worden er met toeleveranciers pilots opgestart om glas van horecabedrijven bij het bevoorraden mee terug te nemen. Wanneer blijkt dat de ontwikkelde inzamelmethode succesvol is, worden initiatieven genomen om deze in meerdere steden toe te gaan passen.

Meer weten over Stichting Afvalfonds Verpakkingen?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website