Categorie: arbo & kwaliteit | Gepubliceerd: 01 augustus 2019

NVRD zoekt hitteprotocollen

Omdat er voor de afval- en reinigingsbranche geen algemeen hitteprotocol bestaat, heeft de NVRD haar leden gevraagd ervaringen met en lokale protocollen over hoe om te gaan met dit extreme weer te delen met de vereniging.

De afgelopen weken werd Nederland overvallen door een aantal zeer warme dagen met lokaal zelfs temperaturen boven de 40 graden. Vooral voor inzamelaars van afval maakten deze uitzonderlijke omstandigheden het werk zwaar.

Hoewel er in de arbocatalogus voor de afvalbranche wel aandacht wordt besteed aan zomers weer, blijken veel leden van de NVRD toch behoefte te hebben aan een hitteprotocol. De vereniging onderzoekt daarom nu of er een landelijke leidraad hitte op te stellen is voor alle leden.

Eerder beginnen

Inmiddels heeft de NVRD al een paar protocollen met maatregelen mogen ontvangen die leden toepassen om de hitte voor de mensen van de buitendienst draaglijker te maken. Dit zijn onder andere maatregelen als eerder op de dag beginnen, verstrekken van zonnebrand, extra drinkpauzes en het uitdelen van ijsjes.

Een aandachtspunt bij het opstellen van een hitteprotocol is volgens één van de leden de communicatie richting burgers. Als een inzamelaar eerder op de dag begint met inzamelen, leidt dit al snel tot klachten van bewoners. Met communicatie via bijvoorbeeld apps en social media kan dit worden ondervangen.

Meer weten over NVRD, Nederlandse Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website