Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 11 september 2019

Drenthe maakt 1,6 miljoen euro vrij voor circulair innovatielab

Met de hulp van de provincie Drenthe kan het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (Nice) de komende jaren minstens acht nieuwe innovatietrajecten en bemensen.

Het innovatiecluster Nice is in 2017 opgestart en moet de transitie naar een circulaire economie in Drenthe versnellen. De focus ligt op het uitvoeren van concrete projecten en het leren van nieuwe competenties. In de thema’s ‘Bouw & Infra’, ‘Afval & Grondstoffen’, ‘Agri & Food’ en ‘Stad & Regio’ worden bedrijven en grote opdrachtgevers in Drenthe gestimuleerd en geholpen om stappen te zetten naar een circulaire economie.

“Het is duidelijk dat we naar een andere economie, een circulaire economie, toe moeten werken”, licht de Drentse gedeputeerde Henk Brink toe waarom hij Nice steunt. “Net als overal zijn ook in Drenthe concrete voorbeelden essentieel om meer initiatieven op gang te krijgen. Het vorige week gelanceerde initiatief door de Drentse woningcorporaties om circulair te gaan bouwen en renoveren is een goed voorbeeld dat mede met inzet van Nice en steun van de provincie tot stand is gekomen. Ook de circulaire renovatie van het schoolgebouw van het Alfa College in Hoogeveen, waar met bedrijven en mbo- en hbo-studenten aan dit project wordt gewerkt, is een van die voorbeeldprojecten.”

Grotere structurele interesse

Bedrijven doen volgens de gedeputeerde al bouwend kennis en ervaring op en studenten leren op de werkplaats wat er nodig is om circulair te bouwen. Nice ontwikkelt dergelijke initiatieven en brengt partijen bij elkaar. “Het is goed om te merken dat de lopende initiatieven van Nice al zorgen voor een grotere structurele interesse in deze nieuwe manier van werken bij bedrijven en studenten. Doen en van elkaar leren staat hierbij voorop. Dat past uitstekend bij Drenthe”, aldus Brink.