Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 30 oktober 2019

Van Veldhoven wil pmd-inzameling als standaard

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is in overleg met de VNG en het verpakkende bedrijfsleven om van pmd-inzameling voor bronscheidende gemeenten de standaard te maken.

Dit hoort bij haar streven om afvalscheiding voor de burger eenvoudiger en begrijpelijker te maken. In ongeveer 80 procent van de gemeenten met bronscheiding wordt verpakkingsafval via pmd ingezameld en als pmd-inzameling de standaard is hoeven consumenten ook niet uitgebreid geïnstrueerd te worden. Dit geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan in reactie op Kamervragen van Carla Dik-Faber (CU).

Dik-Faber stelde de vragen eerder naar aanleiding van een rapport van Natuur & Milieu over verpakkingen in de supermarkt. Hieruit bleek dat de recycling van verpakkingen van A-merken en huismerken nog sterk kan worden verbeterd in Nederland. Zo staat bijna op de helft van de verpakkingen van producten in de supermarkt niet in welke afvalbak deze moet worden weggegooid. Als pmd-inzamling de standaard is horen volgens Van Veldhoven alle verpakkingen, mits leeg, in de pmd-bak of -zak. De enige uitzonderingen hierop zijn oud papier en karton en glas, stromen waarvan de consument al decennia gewend is ze te scheiden.

Daarnaast geeft de staatssecretaris aan naar een situatie te willen waarin alle verpakkingen recyclebaar zijn. Daarbij beschouwt ze de producentenverantwoordelijkheid en de tariefdifferentiatie als belangrijke instrumenten. In het Plastic Pact heeft ze 100 procent recyclebaarheid in 2025 afgesproken.

Aanscherpen verduurzamingseisen

Verder meldt ze dat de Europese Commissie de wettelijke eisen wil aanscherpen, die producenten verplichten om bij de verduurzaming van verpakkingen per product een brede afweging te maken op basis van de aard en functionaliteit van het product en de verpakking. Hiervoor voert de Commissie een onderzoek uit. Volgens Van Veldhoven is deze aanscherping nodig, omdat deze eisen nog te veel ruimte laten. Deze aanscherping dient volgens haar op EU-niveau plaats te vinden en zet Nederland zich hiervoor in.