Categorie: publicaties | Gepubliceerd: 05 november 2019

CPB: Meer milieuwinst te halen uit recycling

Nederland kan meer milieuwinst halen uit recycling, bijvoorbeeld door een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval in te stellen of met een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Deze heffing of dit verbod kan worden ingesteld naar landen, waar een groot deel van het eigen plastic wordt gedumpt. De kans is namelijk groot dat dit gebeurt met een deel van het kunststofafval dat Nederland exporteert. Vorig jaar exporteerde Nederland 358,8 kton plasticafval, waarvan zo’n bijna 65 kton naar Azië. Eerder dit jaar hebben ruim 180 landen, waaronder Nederland, tijdens het Verdrag van Bazel, een voorstel aangenomen om administratieve eisen aan transport van plastic afval aan te scherpen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2021 alleen nog eenvoudig te recyclen plastic afval vanuit de EU naar niet-Oeso-landen mag worden geëxporteerd.

Daarnaast kan een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid de kwaliteit van het afval verhogen en de vraag om te recyclen bevorderen door tarieven die inspelen op recyclebaarheid en milieuwinst. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) in haar rapport ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’, dat vandaag is verschenen. Een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is al ingevoerd voor het recyclen van papier en huishoudelijke kunststofverpakkingen. Voor het recyclen van textiel bereidt het kabinet maatregelen voor om de producenten meer verantwoordelijk te maken.

Lagere tarieven voor recyclebare producten

Het CPB geeft aan dat het uitgangspunt zou moeten zijn om lagere tarieven te vragen aan producenten en importeurs voor producten die beter recyclebaar zijn of voor een deel uit gerecycled materiaal bestaan. Volgens het bureau is de recycling van papier een groot succes, omdat de kwaliteit van het afval hoog is. Ze meldt wel dat de toegenomen vervuiling van ingezameld textiel- en kunststof verpakkingsafval een probleem vormt: meer vervuilde stromen zijn minder goed bruikbaar, waardoor de opbrengst en de milieuwinst onder druk komen. Een oorzaak van deze vervuiling kan de aandacht van de overheid op het beperken van de hoeveelheid restafval zijn, geeft het bureau aan. Bij kunststof verpakkingen komt de beperkte kwaliteit vooral door de diversiteit van het materiaal.

De uitbreiding van statiegeld naar kleinere plastic flessen en blikjes is volgens het CPB ook een oplossing om de recyclebaarheid te verbeteren. Statiegeld geeft niet alleen een prikkel om zwerfafval tegen te gaan, maar de ingezamelde plastic flesjes zijn ook bruikbaar voor ‘hoogwaardige’ recycling.