Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 08 januari 2020

Green Deal moet zorgen voor transparantie kunststofrecyclaat

De Green Deal 'Betrouwbaar bewijs voor toepassen kunststofrecyclaat' moet zorgen voor transparantie over gerecycled materiaal om gezamenlijk verdere stappen te zetten naar een circulaire economie. Brancheorganisatie NRK vindt dat er meer nodig is.

Ondertekenaars van de Green Deal 'Betrouwbaar bewijs voor toepassen kunststof recyclaat'.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat, de brancheverenigingen NRK, NRK-Recycling en PlasticsEurope Nederland, en Basf, Morssinkhof Rymoplast, Sabic, Philips, Unilever en Nen hebben deze Green Deal gisteren ondertekend, met als doel om niet alleen transparantie over gerecycled kunststof te verkrijgen maar ook om gezamenlijk verdere stappen te zetten naar een circulaire economie. Zo moet aan de hand van de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen kunststofrecyclaat’ betrouwbare claims kunnen worden gemaakt voor zowel mechanisch als chemisch gerecyclede secundaire kunststoffen. De ontwikkeling van een dergelijk methodiek vereist begrip van wat er gebeurt in de verschillende schakels van de kunststofketens, van verwerking van kunststofreststromen tot en met de productie van eindproducten. Ook is kennis nodig voor de toepassing van deze methodiek in de praktijk en over de correcte omgang met het bewijs over het aandeel recyclaat in producten. De deelnemende partijen hebben de ambitie om de methodiek in een volgende stap in te brengen in vergelijkbare Europese normalisatie-initiatieven.

NRK-bestuurslid Erik de Ruijter: “Deze Green Deal is een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. De Deal gaat uit van de verwachting dat er veel recyclaat op de markt komt en opnieuw in producten wordt toegepast. De betrouwbaarheid van claims is daarin een mooi begin.”

Actieplan

Volgens hem is er echter meer nodig om de toekomst van een plastic kringloop te realiseren. “Ondanks alle inspanningen blijft het gebruik van recyclaat achter. Om de ambitie van 40 procent secundaire grondstof te realiseren in 2030 is een concrete marktvraag nodig en een concurrerend prijspeil voor plastic recyclaat. En recyclaat verliest die strijd. De Nederlandse recyclingindustrie heeft behoefte aan ondersteuning om de benodigde groei te financieren. Daarom roept NRK bedrijven, overheid en ngo’s op een ‘Actieplan toepassen recyclaat’ te maken.”

Meer weten over Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Gerelateerde artikelen